"It looks like we got to do this all over again" : The Notion of the Circle in Thomas King's Green Grass, Running Water

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk sv
dc.contributor.author Hirvensalo, Johanna
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201804241748
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/235647
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan Pohjois-Amerikan intiaanien tarinankerrontaperinteeseen ja sykliseen (kehämäiseen) aikakäsitykseen liittyviä symbolisia kehiä ja niiden merkitystä Thomas Kingin romaanissa Green Grass, Running Water (1993). Tutkimusmenetelmäksi valittiin romaanin lähiluku, ja analyysin pohjana on käytetty Pohjois-Amerikan intiaanikulttuureista tehtyä antropologista tutkimusta sekä intiaanien kirjallisuudesta tehtyä kirjallisuudentutkimusta, erityisesti sellaista, joka käsittelee Thomas Kingin teoksia. Tutkielman ensimmäisessä luvussa esitellään romaanin lisäksi erilaisia kehiä ja niiden symboliikkaa Pohjois-Amerikan intiaanikulttuureissa. Tämä toimii pohjana romaanin analyysille seuraavissa luvuissa. Toisessa luvussa käsitellään intiaanien tarinankerrontaperinnettä ja analysoidaan sitä, millaisia tarinankerrontaan liittyviä kehiä romaanista löytyy ja millainen merkitys niillä romaanissa on. Tutkielman tässä luvussa osoitetaan, että kaikki romaanin sisältämät kertomukset muodostavat osittain sisäkkäisiä kehiä, joita voidaan tarkastella rakenteen, motiivien, sanavalintojen ja teemojen kautta. Tämän lisäksi luvussa kuvataan sitä, millainen yhteys tarinankerronnalla ja siinä esiintyvillä kehillä on identiteetin rakentamiseen ja kotiin palaamiseen romaanin kuvaamassa intiaaniyhteisössä. Tutkielman kolmannessa luvussa tarkastellaan romaanissa esiintyvää syklistä aikakäsitystä ja sen ymmärtämisen merkitystä. Syklinen aikakäsitys muodostaa perustan romaanin keskeisille tapahtumille, kuten luomismyytin toistuvan kerronnan vaikutuksille, ja myyttisten olentojen mahdollisuus liikkua ajan ja avaruuden halki ilman lineaarisen aikakäsityksen rajoitteita on syklisen aikakäsityksen seurausta. Tässä luvussa näytetään myös, miten syklinen aikakäsitys ohjaa huomion ihmisten ja tapahtumien välisiin suhteisiin ja miten tämä kaikki liittyy aikaisemmin tarkasteltuun kehän symboliikkaan romaanissa. Neljännessä luvussa esitetään yhteenveto tutkimuksen tuloksista ja sen aikana tehdyistä havainnoista, minkä lisäksi siinä pohditaan tämän kaltaisen tutkimuksen merkitystä niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. Lisäksi viisi kaavakuvaa (liitteenä) havainnollistavat erilaisia romaanissa esiintyviä kehiä ja niiden keskinäisiä suhteita. Tutkielmani täydentää aiempaa tutkimusta Thomas Kingin teoksista osoittaessaan, miten romaanissa esiintyvät intiaanien tarinankerronnan kehät ja syklisen aikakäsityksen kehät liittyvät toisiinsa. Tämän lisäksi tutkielmani korostaa kehien merkitystä romaanin tärkeiden teemojen ja kokonaisuuden ymmärtämisen tukena. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject intiaanikirjallisuus fi
dc.subject tarinankerronta fi
dc.subject syklinen aikakäsitys fi
dc.subject kehä fi
dc.subject symboliikka fi
dc.title "It looks like we got to do this all over again" : The Notion of the Circle in Thomas King's Green Grass, Running Water en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline englantilainen filologia fi
dc.subject.discipline English Philology en
dc.subject.discipline Engelsk filologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201804241748

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hirvensalo_Johanna_Progradu_2018.pdf 513.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record