The Pleasure Forest : Visiting Kṛṣṇa and Coming Back : A study of two Padma Purāṇa myths in the context of meditation practices

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer sv
dc.contributor.author Puukari, Kristiina
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201804251797
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/235651
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan kahta tekstikokoelma Padma Purāṇaan kuuluvaa mytologista kertomusta meditaatioperinteiden kontekstissa. Tutkimuskysymyksenä on selvittää millaisia yhteyksiä näiden kertomusten ja meditaatioperinteiden väliltä löytyy. Nämä kaksi kertomusta, ”Arjunan toive ja sen täyttyminen” ja ”Nāradan kokemus”, ovat versioita samasta myytistä: siirtymästä Kṛṣṇa-jumaluuden maailmaan ja tämän rakastetuksi tulemisesta taivaallisen gopī-neidon hahmossa. Gauḍīya Vaiṣṇavien Rāgānugā-meditaatiossa visualisoidaan samanlainen siirtymä ja hahmonmuutos. Tutkimuksen kohteena olevia kertomuksia vertaillaan etenkin tähän meditaatioperinteeseen. Rāgānugā-meditaatio on myös inspiroinut mytologisia tekstejä, jotka vuorostaan toimivat visualisoinnin apuna meditaatiossa. Samanlaista narratiivien ja meditaatioharjoitteiden interaktiota löytyy myös muualta hindulaisuudesta; usein nämä narratiivit sisältävät meditaatioon ja henkisiin kokemuksiin liittyviä metaforia. Näitä metaforia voidaan löytää myös tämän tutkimuksen kohteena olevista tarinoista. Tutkimusmenetelmänä on käytetty historiallis-kriittistä metodia sekä lähiluku-menetelmää. Lähdemateriaalina on käytetty sekä sanskritin- että englanninkielistä versiota teksteistä. Teoreettisena pohjana kertomusten ja meditaatioharjoitteiden välisten yhteyksien tarkastelulle toimivat mm. Lauri Hongon (1972,1984) teoriat myytin ja rituaalin suhteesta. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Hinduism en
dc.subject gender en
dc.subject Krishna en
dc.subject hindulaisuus fi
dc.title The Pleasure Forest : Visiting Kṛṣṇa and Coming Back : A study of two Padma Purāṇa myths in the context of meditation practices en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Etelä‑Aasian tutkimus fi
dc.subject.discipline South Asian Studies en
dc.subject.discipline Sydasienforskning sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201804251797

Files in this item

Files Size Format View
puukari_kristiina_pro gradu_2018.pdf 548.9Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record