Tanuja museoiden kätköistä : käsityöllinen esinetutkimus tanu-päähineistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251812
Title: Tanuja museoiden kätköistä : käsityöllinen esinetutkimus tanu-päähineistä
Author: Ruokamo, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804251812
http://hdl.handle.net/10138/235727
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: This study discusses tanu headdresses of Finnish folk costume. Tanu was a white cloth cap worn by married women until end of 19th century. Focus of this study is on tanu headdresses from museum collections. From that research expands to general knowledge of tanu headdresses. Previously tanu headdresses were discussed in general studies of Finnish folk costumes and among design processes of Finnish national dresses. First aim of this study was to find craft-based knowledge from tanu headdresses. Second aim was to find general knowledge of tanu headdresses as an object and phenomenon. Third aim was to find out how the chosen research method would work for to study such objects. Research material of this study was 13 tanu headdresses from two museums. Main research method for this study was an own application based on product essence analysis developed by Marketta Luutonen. In first stage in this study researcher approached object as an expert, which differed from Luutonen's analysis. In second stage researcher used her own craft process as a research method. In third stage to help the interpretation, appropriate criteria of the significance analysis for the museum objects was used. As the result of the study, detailed craft-based knowledge was found in tanu headdresses. Among this knowledge was for example construction of the bobbin laces and sewing techniques on tanu headdresses. With the information found from research material and from literature the picture of production and use of tanu headdresses was built. The research method developed for this study was found to work. Luutonen's analysis gave clear guidelines for the study. Researcher's own craft process gave deeper knowledge of construction and production of tanu headdresses than viewing the objects itself or pictures of the objects.Tutkimuksen kohteena ovat suomalaiseen kansanpukuun kuuluvat tanu-päähineet. Aihetta lähestytään kahden eri museon kokoelmiin kuuluvien tanu-päähineiden kautta. Tanu-päähineitä on aiemmin tutkittu kansanpukujen tutkimuksen sekä kansallispukujen kokoamisprojektien yhteydessä. Tietoa tanu-päähineistä löytyy useista eri lähteistä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli koota ja tuottaa uutta tietoa tanu-päähineistä. Yhtenä tavoitteena oli tutkia mitä käsityöllistä tietoa tutkimuksen kohteena oleviin tanuihin kätkeytyy. Toisena tavoitteena oli luoda yleiskuvaa siitä, millainen tanu on esineenä ja ilmiönä. Kolmantena tavoitteena tutkimuksessa oli selvittää, miten valittu tutkimusmenetelmä soveltuu tanujen tutkimiseen. Tutkimuksen aineistona oli yhteensä 13 museokokoelmiin kuuluvaa tanu-päähinettä. Tutkimuksessa sovellettiin Marketta Luutosen kehittämää tuotteen olemusanalyysia. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa poikettiin olemusanalyysista lähestymällä esineitä asiantuntijana. Toisessa vaiheessa hyödynnettiin tutkijan omaa käsityöprosessia tutkimuksen välineenä. Kolmannessa vaiheessa tulkinnan apuna käytettiin museotyöhön kehitettyä merkitysanalyysia. Tutkimuksessa saatiin selville yksityiskohtaista tietoa tanujen valmistusprosessista, kuten nyplättyjen pitsien rakenteesta ja tanujen ompelutekniikoista. Aineiston antamaa tietoa ja kirjallisuudesta löytyvää tietoa yhdistämällä saatiin luotua kuvaa tanujen valmistuksesta ja käytöstä. Tutkimusmenetelmän todettiin soveltuvan tanujen tutkimiseen. Luutosen olemusanalyysi antoi selkeän kehyksen tutkimustyölle. Tutkijan oma käsityöprosessi antoi syvällisempää tietoa valmistustekniikoista kuin itse tanujen tai niistä otettujen valokuvien tarkastelu olisi antanut.
Subject: folk costume
headdress
bobbin lace
study of objects
kansanpuku
päähineet
nyplätty pitsi
esinetutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tanu_gradu_s_ruokamo.pdf 5.441Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record