Erythropoietin and Kidney Function in the Uncomplicated In Vitro Fertilization cycle and Ovarian Hyperstimulation Syndrome

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805171973
Title: Erythropoietin and Kidney Function in the Uncomplicated In Vitro Fertilization cycle and Ovarian Hyperstimulation Syndrome
Author: Rekola, Merituuli Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805171973
http://hdl.handle.net/10138/235804
Thesis level: master's thesis
Discipline: Obstetrics and Gynecology
Naistentaudit ja synnytykset
Kvinnosjukdomar och förlossningar
Abstract: Besides regulating erythropoiesis, erythropoietin (Epo) promotes angiogenesis. Circulating Epo concentration does not change during the normal menstrual cycle, yet there are reports of cyclic Epo production in the uterine endometrium of mice. Angiogenetic growth factors similarly mediate the generation of blood vessels in follicles. In Vitro Fertilization (IVF) aims for the maturation of multiple follicles with controlled ovarian hyperstimulation. The most serious complication of IVF is uncontrolled ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). The aim of the study was to investigate circulating Epo in uncomplicated IVF and OHSS. Kidney function and the contribution of anemia, hemoconcentration and –dilution to serum Epo were considered. Repeated blood samples were collected in the IVF group (n=27) and in the OHSS-group (n=47). Epo, cystatin C, creatinine and blood count were quantitated from the samples. A follicular fluid sample was collected in the IVF-group. There was an elevation in serum Epo from natural to stimulated cycle luteal phase in uncomplicated IVF, p=0.003. Human chorionic gonadotropin (hCG) did not correlate with Epo. There was a decrease in serum Epo towards the end of the luteal phase that persisted until follow-up in cycles resulting in pregnancy (p=0.028). hCG-negative women had an increase in serum Epo at follow-up (p=0.028). Follicle fluid Epo concentration was 1.5 times that in serum (p=0.006). During OHSS, serum Epo-level did not change. It correlated negatively with blood hemoglobin in the beginning of study period. There was no difference in serum Epo between uncomplicated IVF and early OHSS. Epo concentration was higher in early rather than late OHSS towards the end of the study period (p=0.016 and 0.008). In late OHSS, serum Epo negatively correlated with cystatin C and serum creatinine on admission (p=0.05 and 0.008). Kidney function tests of the OHSS patients were within normal limits. The results indicate there are changes in circulating Epo in stimulated, unlike the normal, menstrual cycle. Changes were within physiological limits. Further analysis is needed to evaluate the effect of pregnancy and progesterone on Epo. Clinical parameters such as urine output should be considered together with laboratory measures for the estimation of kidney function in OHSS.Erytropoietiini (Epo) on paitsi punasolutuotantoa säätelevä hormoni, myös verisuonikasvutekijä. Pitoisuus verenkierrossa ei vaihtele normaalissa kuukautiskierrossa, vaikka hiirillä kohdun limakalvolla on todettu syklistä, hormonien säätelemää Epo-tuotantoa. Verisuonikasvutekijät säätelevät myös munarakkuloiden verisuonimuodostusta. Koeputkihedelmöityshoidolla (IVF) tavoitellaan hallittua munasarjojen hyperstimulaatiota usean munarakkulan kypsyttämiseksi. Hoidon vakavin komplikaatio on munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS). Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Epo-pitoisuuksia komplisoitumattomassa IVF-kierrossa sekä OHSS:ssä. Myös munuaistoimintaa sekä anemian, hemokonsentraation ja –diluution vaikutusta Epo:on, arvioitiin. Toistuvia verinäytteitä kerättiin IVF-ryhmässä (n=27), OHSS-ryhmässä (n=47) sekä kaikilta jälkitarkastuksessa. Näytteistä määritettiin Epo, perusverenkuva, kreatiniini ja kystatiini C. IVF-ryhmässä kerättiin munarakkulanestenäyte. Verenkierron Epo-pitoisuus nousi luonnollisen kierron luteaalivaiheesta komplisoitumattoman IVF-kierron luteaalivaiheeseen (p=0.003). Istukkahormoni (hCG) ei korreloinut Epo:on, mutta hCG-positiivisilla Epo-taso laski luteaalivaiheen loppussa ja pysyi matalana jälkitarkastukseen asti (p=0.028). hCG-negatiivisilla Epo oli nousussa jälkitarkastuksessa (p=0.028). Munarakkulanesteen Epo-konsentraatio oli 1,5-kertainen seerumiin nähden (p=0.006). OHSS:ssä Epo-pitoisuus ei muuttunut. Se korreloi negatiivisesti hemoglobiiniin hoidon alkupuolella. Epo-taso oli verrannollinen komplisoitumattoman IVF:n ja varhaisen OHSS:n välillä. Epo-pitoisuus oli korkeampi varhain kuin myöhään alkaneessa OHSS:ssä kotiutuspäivänä (p=0.016) sekä jälkitarkastuksessa (p=0.008). Myöhäisessä OHSS:ssä Epo korreloi negatiivisesti kreatiniiniin (p=0.008) ja kystatiini C:hen (p=0.05) sairaalaan tullessa. OHSS-potilaiden kreatiniini- ja kystatiini C –arvot pysyivät normaalirajoissa. Tulokset osoittavat, että stimuloidussa kierrossa verenkierron Epo-pitoisuus vaihtelee toisin kuin normaalissa kuukautiskierrossa. Muutokset olivat fysiologisissa rajoissa. Lisäanalyysejä kaivataan raskauden ja keltarauhashormonin vaikutusten selventämiseksi. Munuaistoimintaa OHSS:ssä tulee arvioida myös fysiologisin mittarein kuten virtsamäärää seuraamalla.
Subject: In Vitro Fertilization
Ovarian Hyperstimulation Syndrome
Kidney Function Tests


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record