Maitotilojen jatkamis- ja investointiaikomukset vuosina 2016-2022

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161894
Title: Maitotilojen jatkamis- ja investointiaikomukset vuosina 2016-2022
Author: Asumus, Joanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161894
http://hdl.handle.net/10138/235836
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maatalousekonomia
Agricultural Economics
Lantbruksekonomi
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät selittävät maitotilojen toiminnan jatkuvuuden ja investointien todennäköisyyttä vuosina 2016–2022. Tutkimus jakautuu teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Ensimmäiseksi käsitellään tutkimuksen taustoja, rakennetta ja samaa aihetta käsitteleviä aiempia tutkimuksia. Seuraavaksi keskitytään Suomen maatalouden rakennekehitykseen sekä maitotilojen kasvuun. Tutkimuksessa perehdytään myös maatalousyrityksen kasvun teoriaan. Lisäksi käydään läpi maatilojen investointeja. Lopuksi kuvataan tutkimusaineistoa ja -menetelmiä sekä esitetään tutkimustulokset, tulosten tarkastelu ja johtopäätökset. Tutkielmassa haettiin vastauksia siihen, mitkä tekijät voivat selittää maitotilojen toiminnan jatkuvuuden ja investointien todennäköisyyttä. Lisäksi tarkasteltiin, minkälaiset ovat navettahankkeiden kustannukset ja mikä on eläinpaikkakohtaisten kustannusarvioiden ja kustannusten riippuvuus rakennushankkeen koosta. Tutkimusaineisto saatiin TNS Gallup Oy:n keväällä 2016 viljelijöille teettämän kyselyn, Maatilojen kehitysnäkymät 2022, vastauksista. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 4 417 maatilayrittäjää. Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki aktiivimaatilat, mutta tässä tutkielmassa käytettiin ainoastaan lypsykarjatilojen aineistoa. Niitä aineistossa oli 3 463 kappaletta. Suomen maatalouden rakennekehitys ja tuotannon jatkuvuus edellyttävät investointeja. Maitotilan jatkamiseen ja investointiaikomuksiin ovat yhteydessä velkaisuus, maidon tuotostason odotettu nousu, peltoala, lehmämäärä, lehmämäärä per peltoala sekä odotettu peltoalamuutos vuosina 2016–2022.
Subject: maitotilat
jatkaminen
kasvu
investointi
kustannusarvio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record