This time it’s different : työn loppumisen tulevaisuuden historia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805292149
Title: This time it’s different : työn loppumisen tulevaisuuden historia
Author: Laakso, Tapio
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805292149
http://hdl.handle.net/10138/235956
Thesis level: master's thesis
Discipline: Talous- ja sosiaalihistoria
Economic and Social History
Ekonomisk och social historia
Abstract: Kansainvälinen keskustelu teknologisesta työttömyydestä on 1930-luvun lamasta asti toistunut parinkymmenen vuoden välein. Tässä työssä tarkastellaan automaatiokeskustelua, joka ulottui Suomeen 1970–80-lukujen vaihteessa ja jälleen 1990-luvun puolivälissä. Tarkoituksena on ymmärtää, miksi keskustelu toistuu ja millaista keskustelua aiheesta on käyty? Tutkimuksen aineisto koostuu Helsingin Sanomissa 1977–1999 julkaistuista kirjoituksista. Täydennän niiden muodostamaa kuvaa muilla dokumenteilla, joihin Helsingin Sanomat viittasi artikkeleissaan. Tarkastelen aineistoa tekstianalyysin avulla ja liitän keskustelun kansainväliseen kehykseensä. Julkinen keskustelu teknologisesta työttömyydestä käynnistyy tilanteissa, joissa korkea työttömyys yhdistyy teknologiseen murrokseen. Huolta aiheuttaa varsinkin automaation ulottuminen uusille talouden sektoreille. Teknologisen työttömyyden uhkaa on käytetty poliittisen mobilisoinnin välineenä. Uhkiin vaadittiin ratkaisuja, joita olen tässä työssä kutsunut teknologisen muutoksen sovittelun mekanismeiksi. Näitä olivat esimerkiksi työajan lyhentäminen, koulutus ja työn käsitteen uudelleen määritteleminen. Automaatiokeskustelun toistuminen kertoo teknologis-taloudellisen kehityksen dynamiikasta, muutokseen sopeutumisesta ja uusien sosiaalis-institutionaalisten rakenteiden muodostamisesta. Tästä näkökulmasta katsottuna varoitukset työn lopusta tai automaation tuomasta massatyöttömyydestä eivät näyttäydy väärinä ennusteina vaan kamppailuna teknologisen murroksen vaatimista sopeutumisen mekanismeista. Teknologinen työttömyys on mahdollinen poliittisten valintojen ja yhteiskunnallisten kehityskulkujen seuraus.Since the Great Depression of 1930s technological unemployment debates have re-emerged every 20 years. This thesis examines the automation debates in Finland in the late 1970s and early 1980s, and again in the mid-1990s. The aim is to understand, why the debate re-emerges and what is the nature of the debate? The sources of the study consists of articles published in 1977–1999 in Helsingin Sanomat. Newspaper articles are complemented with other documents referred to by Helsingin Sanomat. Text analysis is used to study the documents and emerging narratives are incorporated with international context. A public debate on technological unemployment begins in situations where high unemployment combines with technological revolution. Automation anxiety was especially caused by the penetration of automation into new sectors of the economy. Technological unemployment has served as a tool for political mobilization calling for solutions to threats from new technology. In this work these solutions are referred as mediation mechanisms of technological change. Reducing working hours, education and redefining the concept of work are examples of these mediation mechanisms that emerged in the debate. The recurrence of the automation debate tells about the dynamics of techno-economic development, adaptation to change, and the production of new socio-institutional structures. From this point of view ‘the end of work’ or the threat of mass unemployment do not appear as false predictions but as arguments for required and necessary mediation mechanisms of technological change. Technological unemployment is a potential consequence of political choices and development of the society.
Subject: teknologinen työttömyys
automaatio
työ
teknologinen muutos


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laakso_TalousJaSosiaahistoria.pdf 930.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record