Suomessa viljeltävien omenalajikkeiden alttius Neofabraea -lajien aiheuttamalle varastolaikulle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122423
Title: Suomessa viljeltävien omenalajikkeiden alttius Neofabraea -lajien aiheuttamalle varastolaikulle
Alternative title: In Finland cultivated apple cultivars susceptiblity to bull’s eye rot caused by Neofabraea sp.
Author: Helkkula, Hanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122423
http://hdl.handle.net/10138/236028
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Science
Växtproduktionsvetenskap
Abstract: Kotimaisen omenan kysyntä ympärivuotisesti on aiheuttanut tarvetta omenan laadun ja varastoinnin edistämiselle. Etenkin varastotaudit madaltavat omenoiden laatua ja talviomenoiden säilyvyyttä. Ruotsissa omenan varastolaikku aiheuttaa lähes puolet tautien aiheuttamista varastovioituksista. Taudin oireet ovat omenassa tasaisen pyöreät nekroottiset laikut, jotka ovat litteitä tai hieman koveria. Laikut rajoittuvat omenan pintaosiin, eivätkä etene siemenkotaan asti. Väritykseltään laikut ovat tummia. Laikut aiheuttavat omenan hitaan osittaisen mädäntymisen. Varastolaikun oireet voivat näkyä jo omenatarhassa, mutta yleensä tauti alkaa oireilla noin 2–3 kuukauden jälkeen tarhassa tapahtuneesta pisaratartunnasta. Varastolaikkua omenoille aiheuttavat Neofabraea alba, N. malicorticis, N. kienholzii ja N. perennans -sienilajit. Tutkielman tavoitteena oli vertailla suomalaisilla omenalajikkeilla Neofabrae spp. aiheuttaman varastolaikun kestävyyttä, tunnistaa DNA-perusteisesti aiemmin eristetyt, Suomessa varastolaikkua aiheuttavat Neofabraea -suvun isolaatit ja tutkia yhteyttä omenan kypsyysasteen ja tautialttiuden välillä. Kokeellinen osuus suoritettiin Luonnonvarakeskuksessa. DNA -perusteisesti isolaateista tunnistettiin kaksi taudinaiheuttajalajia: Neofabraea alba ja Neofabraea perennans. Korrelaatiota omenoiden kypsyysasteen ja varastolaikkualttiuden välillä ei löydetty. Kestävimmät omenalajikkeet itiötartutuksissa ehjään omenaan olivat Gloster ja Santana, mutta haavoitustartutuksissa tauti oireiden etenemistä hidasti nopeinten Golden Delicious.Finnish consumers’ desire to have Finnish apples around the year has led to need to improve storing and quality of late apple cultivars. Especially diseases decrease apple quality in storages. In Sweden bull’s eye rot causes almost half of the disease losses in apple storages. Symptoms of the disease are round dark necrotic spots that slowly rot the apple to be unsaleable. These rot spots might be seen in the orchard but usually they develop after 2 to 3 months after harvest in apple storages. Bull’s eye rot is caused by Neofabraea spp. Four species are known to cause the apple disease: N. alba, N. malicorticis, N. kienholzii and N. perennans. This study’s object was to compare in Finland cultivated apple cultivars’ resistance to bull’s eye rot caused by Neofabraea spp., effect of apple ripeness to cultivars’ susceptibility to the disease and identify in earlier study collected Neofabraea ssp. isolates with DNA technology. Two different Neofabraea sp. were identified causing bull’s eye rot in the earlier collected isolates: Neofabraea alba and Neofabraea perennans. Correlation between apple ripeness and susceptibility to bull’s eye rot was not found. The most resistant apple cultivars to bull’s eye rot with spore inoculated cultivars were Gloster and Santana but Golden Delicious was able to slow down symptom development most in the wound inoculated cultivars.
Subject: Neofabraea
Neofabraea alba
Neofabraea vagabunda
Neofabraea perennans
varastolaikku


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SUOMESSA VILJEL ... la pro gradu tutkielma.pdf 1.297Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record