Teollisen lastenruoan valintaan vaikuttavat tekijät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122395
Title: Teollisen lastenruoan valintaan vaikuttavat tekijät
Author: Rajasaari, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122395
http://hdl.handle.net/10138/236036
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Abstract: Tämä tutkielma tarkastelee tekijöitä, jotka vaikuttavat vanhempien tekemään teollisen lastenruoan valintaan. Tutkielman tavoite on lisätä tietämystä eri tekijöistä, jotka vaikuttavat teollisen lastenruoan valintaan itse tehdyn ruoan sijaan sekä ostopäätöstilanteessa. Lisäksi tarkoitus on kuvata millaisia käsityksiä, ajatuksia ja mielipiteitä vanhemmat liittävät teolliseen lastenruokaan. Tutkimuksen teoriaosassa aihetta kartoitetaan kuluttajakäyttäytymistä, ostopäätösprosessia sekä ruoan valintaa käsitteleviä tutkimustuloksia ja alan kirjallisuutta hyödyntäen. Lisäksi tarkastellaan perheen vaikutusta kuluttajakäyttäytymiseen sekä lasten ruoan valinnan erityispiirteitä. Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusotteella teemahaastattelun avulla. Tutkimuksessa haastateltiin kahtatoista alle kolmevuotiaan, teollisia lastenruokia päivittäin nauttivan, lapsen äitiä. Tutkimuksen perusteella teollisen lastenruoan valintaan vaikuttavat monet erilaiset tekijät. Usein tarve teolliselle lastenruoalle on lähtöisin joko lapsesta tai äidistä; lapsi ei suostu syömään itse tehtyä ruokaa tai äiti kokee resurssipulaa käytettävissä olevan ajan tai jaksamisen osalta. Teolliseen lastenruokaan liitetään turvallisuus ja helppous tärkeimpinä tekijöinä verrattuna itse tehtyyn ruokaan. Ostopäätöstilanteessa, vaihtoehtojen kesken tehtävässä valinnassa, valintaan vaikuttavat muun muassa kotimaisuus, luomuvaihtoehdot ja tutut brändit. Lisäksi äidit luovat henkilökohtaisia valintasääntöjä nopeuttaakseen ostopäätöstä. Sosiaalinen ympäristö ja viiteryhmät ovat äideille tärkeitä esimerkiksi tiedon lähteinä. Ympäristö ja viiteryhmät viestivät myös äitiyteen ja lasten ruokaan liittyvistä ihanteista. Ihanteiden myötä äidit liittävät syyllisyyden tunteita teollisen lastenruoan käyttämiseen. Äitiyden kokemus ja itsevarmuus kasvavat niin ajan kuin lasten myötä. Äitiyden kokemus vähentää esimerkiksi tiedon tarvetta ja toisaalta koettua syyllisyyttä teollisten lastenruokien käyttämisestä.
Subject: teollinen lastenruoka
ruoan valinta
ostopäätösprosessi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record