Lihaluujauhon fosforin kierrätyspotentiaali Suomen perunantuotannossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122413
Title: Lihaluujauhon fosforin kierrätyspotentiaali Suomen perunantuotannossa
Author: Örö, Nelly
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122413
http://hdl.handle.net/10138/236045
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotannon biologia
Plant Production Biology
växtproduktions biologi
Abstract: Lihaluujauho on teurastamoteollisuuden sivuvirta. Se sisältää merkittävän määrän ravinteita, jopa 2720 tn fosforia Suomessa vuosittain. Lihaluujauhon käyttö loppui maatalousekosysteemistä hullunlehmäntaudin seurauksena 1994. Tutkimuksissa lihaluujauho on osoittautunut lähes tavanomaisten lannoitteiden veroiseksi sekä taloudellisesti että lannoitusvaikutuksiltaan eri viljelykasveilla. Erityisesti lihaluujauhon korkean fosforipitoisuuden vuoksi sen hyödyntäminen lannoitteena vähentää tarvetta uusiutumattomien fosforivarojen käytölle ja sulkee ruokajärjestelmän ravinnekiertoja. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella lihaluujauhon soveltuvuutta perunan lannoitteeksi sekä arvioida Suomessa syntyvän lihaluujauhon fosforin kierrätyspotentiaalia perunantuotannossa. Lihaluujauhon fosforin kierrätyspotentiaali laskettiin vuositasolla suhdelukuna siten, että perunantuotannossa lannoitekäyttöön otettavissa olevan lihaluujauhon sisältämän fosforin määrän jaettiin Suomessa syntyvän lihaluujauhon sisältämän fosforin määrällä. Laskennassa käytettiin keskimääräisiä perunan satotasoja sekä otettiin huomioon ympäristökorvauksen lannoitusrajat ja kasveille käyttökelpoiseksi laskettava osuus lihaluujauhon fosforista. Tuloksina perunantuotannon vuosittaiseksi fosforitarpeeksi saatiin noin 1100 tn, ja lihaluujauhon sisältämän kasveille käyttökelpoisen fosforin määräksi noin 1630 tn. Tässä luvussa on mukana lihaluujauhosta poltettavaksi menevä luokan 1 tautiriskiaines. Lihaluujauhon kierrätyspotentiaaliksi saatiin 67 % ja poistamalla luvusta luokan 1 riskiaines saadaan kierrätyspotentiaaliksi 74 %. Näin ollen lihaluujauhon sisältämällä fosforilla voitaisiin kattaa koko perunantuotannon fosforitarve. Lihaluujauho on perunalle soveltuva, pitkävaikutteinen fosforilannoite Suomen olosuhteissa, jos perunan typen ja kaliumin tarve täydennetään muilla lannoitusaineilla. Lihaluujauhon etuna on soveltuvuus myös luomutuotantoon. Ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta lihaluujauhon käyttö esimerkiksi perunan lannoitteena on hyvä mahdollisuus palauttaa sen sisältämät ravinteet maatalousekosysteemin kiertoon.Meat and bone meal is a by-product of rendering industry. It contains significant amounts of nutrients, for example 2720 tonnes per year phosphorus in Finland. The use of meat and bone meal in agriculture ceased because of the mad cow disease in 1994. Meat and bone meal has been proved to nearly equal mineral fertilizers both economically and in fertilization effect with many crops. The use of high phosphorus content meat and bone meal as fertilizer decreases the need for non-renewable phosphorus resources and closes food system nutrient cycles. The objectives of this thesis were to consider the suitability of meat and bone meal in potato production and to estimate the recycling potential of meat and bone meal in potato production in Finland. The recycling potential was calculated as a ratio between the annual phosphorus demand in potato production and the amount of phosphorus in meat and bone meal produced in Finland. The mean yields of potato as well as the fertilization rates in agri-environment measures and the plant-available proportion of meat and bone meal were used in calculation. The annual phosphorus demand of potato production was estimated as 1100 tonnes and the amount of plant-available phosphorus in meat and bone meal was estimated as 1630 tonnes. This number includes a category 1 disease risk material which must currently be disposed of. The recycling potentials of meat and bone meal were calculated as 67 % and 74 % for all the material and excluding the category 1 material, respectively. Consequently, the amount of phosphorus in meat and bone meal can supply the demand in potato production. Meat and bone meal is a long-term phosphorus fertilizer and suitable for potato production in Finnish conditions if nitrogen and potassium are supplemented to meet the crop’s demand with other fertilizer products. It’s also an advantage that meat and bone meal is accepted in organic production. In a recycling nutrients point of view, the utilization of meat and bone meal as a fertilizer for instance in potato production is a good opportunity to return nutrients to the agroecosystem’s cycle.
Subject: lihaluujauho
peruna
lannoitus
ravinteiden kierrätys
agroekologia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record