Maatalousyrittäjien suhtautuminen riskiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122437
Title: Maatalousyrittäjien suhtautuminen riskiin
Author: Ikonen, Juha
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122437
http://hdl.handle.net/10138/236058
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maatalousekonomia
Agricultural Economics
Lantbruksekonomi
Abstract: Study research how finnish farmers react to risk. Outcome is that finnish farmers are in average risk averse, and they weight lower probabilities more than high. Questionnaire was sent to 5 000 farmers, which 820 farmers sent their answer. Questionnaire included questions related to principal component analysis to confirm reliability. After analysis there were to principal components, which were compared in regression analysis with risk parameters alfa (value function parameter) and gamma (weighting function) with farmer's background information. Two principal components were not significant when alfa or gamma was dependent variable. Production sector was significant variable when weighting function parameter gamma acted as dependent variable. Age, amount of field owned or farms location did not have any meaning in attitudes towards risk. Study research how finnish farmers react to risk. Outcome is that finnish farmers are in average risk averse, and they weight lower probabilities more than high. Questionnaire was sent to 5 000 farmers, which 820 farmers sent their answer. Questionnaire included questions related to principal component analysis to confirm reliability. After analysis there were to principal components, which were compared in regression analysis with risk parameters alfa (value function parameter) and gamma (weighting function) with farmer's background information. Two principal components were not significant when alfa or gamma was dependent variable. Production sector was significant variable when weighting function parameter gamma acted as dependent variable. Age, amount of field owned or farms location did not have any meaning in attitudes towards risk.Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten maatalousyrittäjien suhtautumista riskiin. Suomalaiset viljelijät ovat keskimäärin riskiä karttavia, ja he punnitsevat todennäköisyyksiä epälineaarisesti. He painottavat enemmän alhaisia todennäköisyyksiä kuin suuria. Kysely lähetettiin yhteensä 5 000 viljelijälle, joista 820 viljelijää vastasi kyselyyn. Kyselyssä kysyttiin myös reliabiliteetin varmentamiseksi riskiin liittyviä kysymyksiä, joiden tuloksia analysoitiin pääkomponenttianalyysin avulla. Näistä tuloksista saatiin kaksi pääkomponenttia, joita vertailtiin regressioanalyysissä riskiparametreihin sekä viljelijöiden taustatietoihin. Saadut kaksi pääkomponenttia eivät olleet merkitseviä regressioanalyysissä. Sen sijaan tuotantosuunnalla on merkitystä todennäköisyyksien painottamisessa. Tuotantosuunta nostaa todennäköisyyksien painottamista, joten viljelijä punnitsee todennäköisyyksiä lineaarisemmin. Ainoastaan siipikarjanlihantuottajat punnitsevat todennäköisyyksiä epälineaarisemmin.
Subject: cumulative prospect theory
principal component analysis
risk
expected utility theory
kumulatiivinen prospektiteoria
pääkomponenttianalyysi
riski
odotetun hyödyn teoria


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Juha_Ikonen.pdf 1.258Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record