Puolukkamehun vaikutus kohonneen verenpaineen aiheuttamiin muutoksiin munuaisissa : pitkäkestoinen koe korkeaverenpaineisella rottamallilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122397
Title: Puolukkamehun vaikutus kohonneen verenpaineen aiheuttamiin muutoksiin munuaisissa : pitkäkestoinen koe korkeaverenpaineisella rottamallilla
Author: Kivimäki, Anne
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122397
http://hdl.handle.net/10138/236061
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvikekemia
Food Chemistry
Livsmedelskemi
Abstract: Kokeellisissa tutkimuksissa puolukkamehu on alentanut korkeaverenpaineisen rotan systolista verenpainetta, parantanut verisuonten endoteelin toimintaa sekä vaikuttanut suotuisasti matala-asteisen tulehduksen merkkiaineisiin. Tämän tutkielman kirjallisuusosassa selitettiin keskeisimmät verenpaineen säätelymekanismit, ja selvitettiin marjojen terveysvaikutuksia sekä niiden taustalla olevia fenolisia yhdisteitä. Kokeellisen osan tavoitteena oli selvittää puolukkamehun vaikutuksia verenpaineen nousun aiheuttamiin vaurioihin rottien munuaisissa. Korkeaverenpaineiset ja terveet normaalipaineiset rotat saivat juotavakseen puolukkamehua kahdeksan viikon ajan. Puolukkamehun vaikutuksia munuaisiin tutkittiin määrittämällä immunohistokemiallisesti verenpainetta säätelevän angiotensiinikonvertaasientsyymin (ACE1), endoteelin prostasykliiniä säätelevän syklo-oksigenaasi 1:n (COX1) ja DNA:n hapettumisesta kertovan 8-hydroksi-2-deoksiguanosiinin (8-OHdg) suhteelliset pitoisuudet munuaisissa. Lisäksi laskettiin veren keskipaine, plasman Na/K ja Na/Ca suhteet sekä virtsan Na/K. Puolukkamehu laski veren keskipainetta korkeaverenpaineisilla rotilla (p=0,007). Keskipaine ottaa huomioon myös diastolisen verenpaineen, mikä yksittäisenä arvona on epätarkka kuvaamaan vaikutusta verenpaineeseen. Kohonneen verenpaineen aiheuttamat muutokset munuaisissa jäivät vähäisiksi. Puolukkamehu ei vaikuttanut merkitsevästi munuaisten ACE1, COX1 ja 8-Ohdg -pitoisuuksiin korkeaverenpaineisilla rotilla eikä myöskään terveillä kontrolleilla. Puolukkamehu kuitenkin nosti COX1-pitoisuutta eläinmallista riippumatta, kun puolukkaryhmät yhdistettiin. ACE1 ja 8-OHdg -pitoisuuksiin ryhmien yhdistämisellä ei ollut vaikutusta. Tutkimus osoitti, että puolukkamehu alentaa korkeaverenpaineisten rottien keskiverenpainetta. Lisäksi puolukkamehu vaikuttaa suotuisasti prostasykliinien muodostumiseen mitattuna sitä tuottavan COX1-entsyymin suhteellisella määrällä munuaisten verisuonten endoteelissa. Puolukkamehu ei tämän tutkimuksen mukaan vaikuta munuaisten ACE1-entsyymin määrään, joten verenpaineen alenemisen taustalla on muita mekanismeja, kuten vaikutus verisuonia laajentavien prostasykliinien tuotantoon
Subject: ACE1
COX1
8-OHdg
verenpaine
munuaiset
polyfenolit
puolukka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record