Utarekudoksen perinnöllinen vaihtelu ja yhteys muihin ominaisuuksiin ayrshirelehmillä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122433
Title: Utarekudoksen perinnöllinen vaihtelu ja yhteys muihin ominaisuuksiin ayrshirelehmillä
Author: Ahlholm, Juulia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122433
http://hdl.handle.net/10138/236080
Thesis level: master's thesis
Degree program: Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper
Maataloustieteiden maisteriohjelma
Master 's Programme in Agricultural Sciences
Specialisation: Husdjursvetenskap
Kotieläintiede
Animal Science
Abstract: Since 2004 the Finnish Ayrshire Breeders' Society has offered a Canadian conformation classification system to its members via the cooperation with Ayrshire-Canada. The Canadian classification system differs from the Nordic system and has e.g. udder texture as a new trait describing udder softness and elasticity. The research objective was to estimate the genetic variation of udder texture and its correlation to production traits and somatic cell count and udder conformation traits in the Finnish Ayrshire cows. The data from the Finnish Ayrshire Breeders contained phenotypic records on the 1st lactation cows in 2011–2017. Finnish Animal Breeding Association (Faba osk) provided pedigree, herd, yield, insemination and calving information for the cows. The final data set for statistical analyses contained records on 3303 cows. The fixed effects of the traits were investigated by analysis of variance (R program lm). The variance and covariance components of the traits were analysed with Bayesian methodology resorting to the R program MCMCglmm. The heritabilities for the first lactation traits were 0,34 for milk yield, 0,26 for protein yield and 0,26 for fat yield and 0,10 for logarithmic somatic cell count (SCS). The heritability of udder conformation traits were from 0,13 for fore udder up to 0,47 for teat length. The heritability of udder texture was 0,15. The genetic correlation of udder texture with production traits were all negative: -0,36 – -0,34, and zero with SCS. The genetic correlations of udder texture with other udder conformations traits were positive with the highest being with mammary system (0,52), median suspensory (0,51) and udder depth (0,45). The data was representative and sufficiently large, as the heritabilities for production traits were similar to those found earlier and the accuracy of estimates was satisfactory. The longevity can be measured by the total number of lactations. The variation in this number was mainly explained by the milk yield and SCS of the first lactation records. Among the respective udder conformation traits, also the median suspensor and udder depth were significant. Because the udder texture is correlated with the latter ones, its contribution to the variation was not significant. Udder texture has a reasonable amount of genetic variation and is positively genetically correlated with other udder conformation traits, in particular with mammary system, median suspensory and udder depth. The use of the udder texture as an indicator trait for longevity would require a larger data volume. People who use the Finnish Ayrshire Breeder's AF-class-system should have all their cows assessed so the research and selection would have access to records covering a representative variation range.Suomen Ayrshirekasvattajat ry on vuodesta 2004 tarjonnut jäsenilleen kanadalaiseen rakenneluokitusjärjestelmään pohjautuvaa AF-Class-luokituspalvelua. Kanadalaisessa ja pohjoismaisessa luokituksessa on muutamia eroja lypsylehmien arvosteltavissa ominaisuuksissa, kuten utarekudoksen laadun arviointi, joka kertoo utarekudoksen pehmeydestä ja joustavuudesta. Tutkielmassa arvioitiin utarekudoksen perinnöllinen vaihtelu ja sen yhteyttä tuotos- ja utarerakenneominaisuuksiin ayrshirelehmillä. Suomen Ayrshirekasvattajat ry:ltä saadussa rakenneluokituksen aineistossa oli vuosilta 2011-17 kaikkiaan 5 287 lehmää. Faba osk:lta saatiin näille lehmille suku-, karja-, tuotos-, siemennys- ja poikimatiedot. Rajausten jälkeen geneettiseen analyysiin käytettävä ensikkolehmien aineisto käsitti 3 303 lehmää ja niiden sukulaisuustiedot neljän polven syvyydeltä. Tutkittaviin ominaisuuksiin vaikuttavat kiinteät tekijät testattiin varianssianalyysillä. Periytymisasteet ja geneettiset ja ympäristöpoikkeamien korrelaatiot laskettiin eläinmallilla bayesläisellä menetelmällä R-ohjelmiston MCMCglmm-analyysillä. Ensimmäisen lypsykauden tuotosominaisuuksille saatiin periytymisasteet seuraavasti: maitotuotos 0,34, proteiinituotos 0,26 ja rasvatuotos 0,24. Soluluvun (logaritmin) periytymisaste oli 0,10. Utarerakenneomaisuuksien periytymisasteet olivat seuraavat: etukiinnitys 0,13, vedinpituus 0,47 ja utarekudos 0,15. Utarekudoksen ja tuotosominaisuuksien geneettiset korrelaatiot olivat negatiivisia: -0,36 – -0,34. Utarekudoksen ja -rakenneominaisuuksien geneettisistä korrelaatioista korkeimpia olivat kokonaisutarerakenteelle 0,52, keskisiteelle 0,51 ja utaremuodolle 0,45. Aineisto oli edustava ja riittävän suuri, koska tuotosominaisuuksien periytymisasteet olivat samaa luokkaa kuin aikaisemmin saadut estimaatit ja estimaattien luotettavuus oli tyydyttävä. Lehmien poikimakertojen määrä kertoo lehmien kestävyydestä. Ensimmäisen lypsykauden tuloksista poikimakertojen määrän vaihteluun vaikuttivat eniten maitotuotos ja soluluku ja utarerakenneominaisuuksista keskiside ja utaremuoto. Koska utarekudos on jälkimmäisten kanssa korreloitunut, sen vaikutus ei näiden jälkeen tullut esille. Utarekudoksen laadussa on perinnöllistä vaihtelua ja se on positiivisesti geneettisesti korreloitunut kokonaisutarerakenteen, keskisiteen ja utaremuodon kanssa. Utarekudoksen merkityksestä lehmien kestävyyden indikaattorina saatiin viitteitä tehdä luotettavampi arviointi laajemmalla aineistolla. Suomen Ayrshirekasvattajat ry:n AF-Class-luokituspalvelua käyttävien kannattaisi luokittaa kaikki eläimensä, jotta tutkimukseen ja valintaa varten saadaan vaihtelun kannalta edustava aineisto.
Subject: ayrshire
lypsykarja
utarekudos
utarerakenne
periytymisaste
geneettinen korrelaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ahlholm_Juulia_Pro_gradu_2018.pdf 857.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record