Effects of pollination on pod distribution in faba bean (Vicia faba L.)

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122419
Title: Effects of pollination on pod distribution in faba bean (Vicia faba L.)
Author: Kyllönen, Tiiu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122419
http://hdl.handle.net/10138/236089
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Science
Växtproduktionsvetenskap
Abstract: Kiinnostus härkäpavun (Vicia faba L.) viljelyä kohtaan on kasvanut Suomessa muun muassa pavun korkean proteiinipitoisuuden ansiosta. Härkäpapu korvaa osan kotieläinten rehujen proteiinilisänä käytetystä tuontisoijasta. Kiinnostus härkäpapua kohtaan on myös kasvanut elintarvikemarkkinoilla kasviperäisenä lihan korvikkeena. Härkäpapu on osittain itsepölytteinen, mutta hyönteispölytyksellä on havaittu olevan positiivinen vaikutus satoon ja sadon luotettavuuteen. Tarhamehiläinen (Apis mellifera L.) on yksi härkäpavun tärkeimmistä pölyttäjistä Suomessa. Tämän maisterintutkielman kokeellisena tavoitteena oli tutkia tarhamehiläisen pölytysvaikutusta ja vuorovaikutusta härkäpavun kukissa. Pääasiallisena toteutuksena toimi häkkikoe, jonka avulla tutkittiin vaikutuksia palkojen lukumäärään ja sijoittumiseen pavun varressa ilman mehiläisiä ja mehiläisten ollessa läsnä kasvustossa. Toisena ja kolmantena tavoitteena oli havainnoida mehiläisten kukkakäyttäytymistä härkäpavun kukissa ja saada lisää tietoa pölyttäjien määrästä ja hyönteislajien monimuotoisuudesta härkäpapupelloilla. Kukkakäyttäytymistä ja pölyttäjien määrää tutkittiin linjalaskelmin kahdeksalta eri pellolta Suomen eteläosissa. Pölytyksestä johtuva palkojen määrän kasvu oli 54 % verrattuna tyhjiin häkkeihin. Vastaavasti palkojen määrä lehtihankaa kohden kasvoi 19 %. Palot sijoittuivat kasvissa enemmän kasvin keskiosiin mehiläisten pölyttämissä kasveissa. Tarhamehiläisten määrä pelloilla korreloi vahvasti palkojen määrän kanssa lehtihankaa kohden. Tarhamehiläiset vierailivat keskimäärin 1,5 kukassa kasviyksilöä kohden ja kävivät kukissa kukan etuosan kautta 55 % kaikista kukkavierailukerroista. Pölyttäjien määrä ja lajimonimuotoisuus vaihteli huomattavasti eri havaintopeltojen kesken. Tutkimuksen tulokset puoltavat tarhamehiläisen satoa lisäävää pölytysvaikutusta härkäpavulla ja osoittavat lähtökohtia aiheen jatkotutkimusta ajatellen. Taustatavoitteena tutkimukselle on lähtökohtien pohjustaminen mehiläistarhaajien ja härkäpavun viljelijöiden väliselle yhteistyölle, erityisesti kaupallisten pölytyspalveluiden näkökulmasta. Tulosten perusteella kaupallisten pölytyspalveluiden käyttöä härkäpapuviljelmillä voi suositella. Yhteistyökumppanina tutkimuksessa toimi Suomen mehiläishoitajainliitto (SML ry).The faba bean (Vicia faba L.) has increased its cultivation area in Finland because of its high protein content. It replaces some of the imported plant proteins, such as soybean (Glycine max) meal, as feed for livestock and has increasing interest as an ingredient in plant-based meat-substitute food products. The faba bean is partly self-pollinating, but insect pollination has been shown to increase yield and reliability. Honeybees (Apis mellifera) are one of the most important pollinators for the bean in Finland. The aims of the thesis were to study the effects of honeybee interactions with faba bean flowers and pollination. This was done mainly via a cage experiment about the pod count and distribution along the plant stem, with and without pollination from honeybees. The second and third aims were to find out more about the honeybee behaviour on the faba bean flowers and the abundance of pollinators and species richness on faba bean fields. For these parts a field survey was conducted on eight different faba bean fields in Southern Finland. The increase in pod count following bee activity was found to be as high as 65% and the increase in pods per node 19%. The distribution of the pods was increased towards the middle of the plant in the plants that were insect pollinated, compared to the plants that were not. There was a strong correlation between the number of honeybees (Apis mellifera) on the fields and the pod counts per plant node. Honeybees visited 1.5 flowers per plant on average and frontal visits constituted 55% of all visits recorded. Pollinator numbers and species diversity varied greatly from field to field. The results show that pollination by of honeybees benefits faba bean yield. They give a good understanding into the potential yield effects and provide pointers for future research on the topic. The study is aimed to prepare the background for introducing a better basis for cooperation between beekeepers and faba bean farmers. The main goal is to increase knowledge about honeybee pollination effects on the faba bean yield and give a solid start into building prospects for commercial pollination services in Finnish agriculture in general. The study was done in collaboration with The Finnish Beekeeping Association.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kyllonen_Tiiu_Pro_Gradu_2018.pdf 2.237Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record