Tavoitteena ihannevartalo : Naisten näkemyksiä ulkonäöstä sekä kunto- ja laihdutusvalmennuksiin osallistumisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122435
Title: Tavoitteena ihannevartalo : Naisten näkemyksiä ulkonäöstä sekä kunto- ja laihdutusvalmennuksiin osallistumisesta
Author: Niemi, Reija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122435
http://hdl.handle.net/10138/236092
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kuluttajaekonomia
Consumer Economics
Konsumentekonomi
Abstract: Tutkielmani tarkastelee naisten näkemyksiä ulkonäöstä sekä maksullisiin kunto- ja laihdutusvalmennuksiin osallistumisesta. Teoreettinen viitekehys rakentuu kulutuskulttuurin, ruumiintutkimuksen ja identiteettiin liittyvien teorioiden näkökulmaan. Postmoderni kulutuskulttuuri näkee kehon välttämättömänä osana kulutuksen olemusta ja tärkeänä identiteettin muokkaajana. Oma ulkonäkö on päättymätön projekti, jota muokataan vastaamaan kulloinkin vallalla olevia käsityksiä kauniista ulkonäöstä. Tutkimukseni aineisto koostuu kahdeksasta kaupalliseen kunto- ja laihdutusvalmennukseen osallistuneen naisen teemahaastattelusta. Iältään vastaajat olivat 32‒37-vuotiaita. Haastatteluaineistoa olen analysoinnut laadullisen sisällönanalyysin ja teemoittelun avulla. Tutkimukseni mukaan moni nainen kokee tyytymättömyyttä vartaloonsa ja ulkonäköönsä. Enemmistö kokee painetta olla hoikempi ja kiinteämpi, mutta myös liiallinen laihuus aiheuttaa tyytymättömyyttä. Ulkonäkö koetaan tärkeäksi, koska se viestii tärkeitä ominaisuuksia kantajansa elämäntyylistä, hyvinvoinnista ja henkisistä ominaisuuksista. Hoikka ja lihaksikas ulkomuoto liitetään positiivisiin ominaisuuksiin, kuten menestymiseen työelämässä, arvostukseen, itsekuriin ja terveyteen. Ulkonäköön liittyvien paineiden ja tyytymättömyyden syynä nähdään median ja mainonnan esittämät mallit, jotka luovat kuvaa hoikasta ja urheilullisesta ihannevartalosta. Vaikka haastatteluissa nousi esiin myös pehmeämmät terveyteen liityvät arvot, yllättävää on se, kuinka syvälle hoikkuuden normi on juurtunut käsityksiimme. Kunto- ja laihdutusvalmennuksiin osallistumisten taustalla vaikuttavat ulkonäköön sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tekijät. Valmennuksista haetaan apua ja tukea laihduttamiseen ja kuntoiluun. Valmennukset toimivat tukena myös kokonaisvaltaisissa elämäntapamuutoksissa, jotka tähtäävät fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Valmennukset koetaan hyödyllisinä niiden avulla saavutettujen tulosten sekä niiden opettamien ravintoon ja kuntoiluun liittyvien tietojen ansiosta. Tärkeäksi tekijäksi nousi myös ryhmävalmennuksista saatava ryhmän tuki ja kannustus.
Subject: ulkonäkö
laihduttaminen
kulutuskulttuuri
kuntovalmennukset


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record