Sinikettujen ja hopeakettujen pentutuloksen geneettinen vaihtelu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122430
Title: Sinikettujen ja hopeakettujen pentutuloksen geneettinen vaihtelu
Author: Heinonen, Tiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122430
http://hdl.handle.net/10138/236101
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Turkiseläintuotannon taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttaa turkisominaisuuksien lisäksi pentutulos. Biologisesti emän pentutulos määräytyy useasta eri tekijästä munasolujen irtoamisesta vieroitukseen ja seuraaviin penikointikertoihin. Tutkielma keskittyy sinikettujen ja hopeakettujen emien pentutulokseen vaikuttaviin ominaisuuksiin: ikä 1. siemennyksessä, tiinehtyvyys sekä syntyneiden määrä, vieroitettujen määrä, kuolleiden määrä ja pentukuolleisuus. Tutkielman tavoitteena on arvioida ominaisuuksissa esiintyvän perinnöllisen vaihtelun määrä ja niiden välinen korreloitunut vaihtelu, myös penikointikertojen yli. Tutkielmassa arvioitiin myös pentueen isästä johtuvan vaihtelun osuus pentulukumääriin ja pentukuollei-suuteen. Aineisto on norjalaisilta turkistarhoilta, ja se saatiin suomalaisen Saga Fursin hallinnoimasta WebSampo-järjestelmästä. Aineiston käsittely ja tilastolliset analyysit tehtiin R-ohjelmointiympäristössä. Varianssikomponentit arvioitiin bayesläiseen päättelyyn perustuvalla menetelmällä. Sini- ja hopeakettujen pentutulokseen liittyvien ominaisuuksien periytymisasteet olivat 0,04 – 0,30. Pentueen isästä johtuvan vaihtelun osuus oli siniketuilla 0,038 – 0,105 ja hopeaketuilla 0,038 – 0,042. Penikointikertojen väliset fenotyyppiset ja geneettiset korrelaatiot olivat matalia tai keskisuuria, joten ensimmäinen ja toinen penikointikerta tulisi käsitellä eri ominaisuuksina. Vieroitettujen pentujen määrää voidaan parantaa valitsemalla syntyneiden määrää ja kuolleisuutta. Koska tämän tutkimuksen perusteella syntyneiden määrän lisäämiseen ja pentukuolleisuuden vähentämiseen on runsaasti geneettistä potentiaalia, tulisi Suomessa tehostaa pentutulokseen liittyvää tiedonkeruuta.Litter size and pelt characteristics are economically important traits in fur animal production. Biologically, the litter production is affected by several reproduction related traits all the way from ovulation rate to weaning and over parities. This thesis was focused on the six litter traits of blue and silver foxes: age at 1st insemination, pregnancy, number of pups born, weaned and lost and pup mortality. The objective was to estimate the amount of genetic vari-ation within and between the traits, and also to quantify the genetic contribution of litter sire on the number of pups and mortality. The genetic correlations across parities were also estimated. The data is from Norwegian fur farms and was obtained from the WebSampo breeding program managed by the Finnish Saga Furs. Data processing and statistical analyses were performed using R programs. The variance components were estimated using a Bayesian approach and MCMC methods. The heritabilities of litter size traits in both blue and silver foxes ranged from 0.04 to 0.30. The heritability in the contribution of litter sire was 0.038 – 0.105 in blue fox and 0.038 – 0.042 in silver fox. The phenotypic and genetic correlations between parities ranged from low to medium. Consequently, the 1st and 2nd parities should be considered separate traits. The number of weaned pups can be increased by selecting for the number of pups born and pup mortality. Since there is genetic potential in increasing the number of pups born and lowering pup mortality, the collection of data regarding litter size traits should be enhanced in Finland.
Subject: turkiseläimet
hedelmällisyys
lisääntyminen
pentutulos
pentukuolleisuus
pentuekoko


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Heinonen_Tiina_Pro_Gradu_2018.pdf 2.234Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record