Multiplicity and Myth : Exploring Gender in Samuel R. Delany's The Einstein Intersection and Triton

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132576
Julkaisun nimi: Multiplicity and Myth : Exploring Gender in Samuel R. Delany's The Einstein Intersection and Triton
Tekijä: Pitkänen, Sointu
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132576
http://hdl.handle.net/10138/236175
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Koulutusohjelma: Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen
Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma
Master's Programme in English Studies
Tiivistelmä: Tutkielma käsittelee sukupuolen kuvausta Samuel R. Delanyn romaaneissa The Einstein Intersection (1967) ja Triton (1976). Sen tavoitteena on tutkia miten romaanit haastavat käsityksiä sukupuolesta ja millä tavoin ne kuvaavat sukupuolivähemmistöjä. Näiden analyysi nojautuu osin aiempaan tutkimukseen kirjallisista ja tieteiskirjallisista sukupuolta horjauttavista keinoista ja osin teosten lähilukuun sukupuolentutkimuksellisesta näkökulmasta. The Einstein Intersection on lajissaankin suhteellisen harvinainen romaani siinä, että se sisältää muunsukupuolisia henkilöhahmoja. Vaikka heidän kuvauksestaan onkin löydettävissä joitain ongelmallisia piirteitä, selkeämmin romaanista esiin nousee erojen positiivinen korostus ja sukupuolioletusten kyseenalaistaminen. Menneisiin myytteihin tarrautuminen näyttäytyy traagisena, ja romaani antaa ymmärtää, että ne hylätään tulevaisuudessa. Siinä missä The Einstein Instersection keskittyy erilaisuuteen ja sukupuolen moninaisuuteen, Triton käsittelee sukupuolen häilyvyyttä ja hankaluutta käsitteenä. Romaani käsittelee ja kritisoi sukupuolta niin kehojen, kielen, kuin yhteiskunnankin tasolla, hyödyntäen muutoksen teemaa. Perinteisen mallinen maskuliinisuus ja suhde naisiin näyttäytyy tehottomana, ja päähenkilön kohdalla sen ylläpito vaati jatkuvaa valehtelua itselleen ja muille. The Einstein Intersection käsittelee erilaisuutta yhteiskunnassa, jossa sukupuolivähemmistöt ovat edelleen yhteiskunnan rajoilla, kun taas Triton luo yhteiskunnan, jossa erot ovat loputtomia ja keskeisiä. Molemmissa lukijat johdatetaan poikkeuksellisen sukupuolen maailmaan lähestyttävän kertojan kautta, toisessa hänen kanssaan oppien, ja toisessa oppien vastustamaan hänen ajatuksiaan. Oma yhteisö on läsnä, mutta vain muistona tai jäänteinä toisella planeetalla, tehostaen syventymistä muihin mahdollisuuksiin. Delanyn romaanit eivät ole nykynäkökulmasta ongelmattomia, mutta antavat edelleen paljon ajateltavaa.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Sointu_Pitkanen_Pro_gradu_2018.pdf 467.7KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot