Multiplicity and Myth : Exploring Gender in Samuel R. Delany's The Einstein Intersection and Triton

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132576
Titel: Multiplicity and Myth : Exploring Gender in Samuel R. Delany's The Einstein Intersection and Triton
Författare: Pitkänen, Sointu
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132576
http://hdl.handle.net/10138/236175
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen
Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma
Master's Programme in English Studies
Abstrakt: Tutkielma käsittelee sukupuolen kuvausta Samuel R. Delanyn romaaneissa The Einstein Intersection (1967) ja Triton (1976). Sen tavoitteena on tutkia miten romaanit haastavat käsityksiä sukupuolesta ja millä tavoin ne kuvaavat sukupuolivähemmistöjä. Näiden analyysi nojautuu osin aiempaan tutkimukseen kirjallisista ja tieteiskirjallisista sukupuolta horjauttavista keinoista ja osin teosten lähilukuun sukupuolentutkimuksellisesta näkökulmasta. The Einstein Intersection on lajissaankin suhteellisen harvinainen romaani siinä, että se sisältää muunsukupuolisia henkilöhahmoja. Vaikka heidän kuvauksestaan onkin löydettävissä joitain ongelmallisia piirteitä, selkeämmin romaanista esiin nousee erojen positiivinen korostus ja sukupuolioletusten kyseenalaistaminen. Menneisiin myytteihin tarrautuminen näyttäytyy traagisena, ja romaani antaa ymmärtää, että ne hylätään tulevaisuudessa. Siinä missä The Einstein Instersection keskittyy erilaisuuteen ja sukupuolen moninaisuuteen, Triton käsittelee sukupuolen häilyvyyttä ja hankaluutta käsitteenä. Romaani käsittelee ja kritisoi sukupuolta niin kehojen, kielen, kuin yhteiskunnankin tasolla, hyödyntäen muutoksen teemaa. Perinteisen mallinen maskuliinisuus ja suhde naisiin näyttäytyy tehottomana, ja päähenkilön kohdalla sen ylläpito vaati jatkuvaa valehtelua itselleen ja muille. The Einstein Intersection käsittelee erilaisuutta yhteiskunnassa, jossa sukupuolivähemmistöt ovat edelleen yhteiskunnan rajoilla, kun taas Triton luo yhteiskunnan, jossa erot ovat loputtomia ja keskeisiä. Molemmissa lukijat johdatetaan poikkeuksellisen sukupuolen maailmaan lähestyttävän kertojan kautta, toisessa hänen kanssaan oppien, ja toisessa oppien vastustamaan hänen ajatuksiaan. Oma yhteisö on läsnä, mutta vain muistona tai jäänteinä toisella planeetalla, tehostaen syventymistä muihin mahdollisuuksiin. Delanyn romaanit eivät ole nykynäkökulmasta ongelmattomia, mutta antavat edelleen paljon ajateltavaa.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Sointu_Pitkanen_Pro_gradu_2018.pdf 467.7Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post