Multiplicity and Myth : Exploring Gender in Samuel R. Delany's The Einstein Intersection and Triton

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten sv
dc.contributor.author Pitkänen, Sointu
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201806132576
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236175
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee sukupuolen kuvausta Samuel R. Delanyn romaaneissa The Einstein Intersection (1967) ja Triton (1976). Sen tavoitteena on tutkia miten romaanit haastavat käsityksiä sukupuolesta ja millä tavoin ne kuvaavat sukupuolivähemmistöjä. Näiden analyysi nojautuu osin aiempaan tutkimukseen kirjallisista ja tieteiskirjallisista sukupuolta horjauttavista keinoista ja osin teosten lähilukuun sukupuolentutkimuksellisesta näkökulmasta. The Einstein Intersection on lajissaankin suhteellisen harvinainen romaani siinä, että se sisältää muunsukupuolisia henkilöhahmoja. Vaikka heidän kuvauksestaan onkin löydettävissä joitain ongelmallisia piirteitä, selkeämmin romaanista esiin nousee erojen positiivinen korostus ja sukupuolioletusten kyseenalaistaminen. Menneisiin myytteihin tarrautuminen näyttäytyy traagisena, ja romaani antaa ymmärtää, että ne hylätään tulevaisuudessa. Siinä missä The Einstein Instersection keskittyy erilaisuuteen ja sukupuolen moninaisuuteen, Triton käsittelee sukupuolen häilyvyyttä ja hankaluutta käsitteenä. Romaani käsittelee ja kritisoi sukupuolta niin kehojen, kielen, kuin yhteiskunnankin tasolla, hyödyntäen muutoksen teemaa. Perinteisen mallinen maskuliinisuus ja suhde naisiin näyttäytyy tehottomana, ja päähenkilön kohdalla sen ylläpito vaati jatkuvaa valehtelua itselleen ja muille. The Einstein Intersection käsittelee erilaisuutta yhteiskunnassa, jossa sukupuolivähemmistöt ovat edelleen yhteiskunnan rajoilla, kun taas Triton luo yhteiskunnan, jossa erot ovat loputtomia ja keskeisiä. Molemmissa lukijat johdatetaan poikkeuksellisen sukupuolen maailmaan lähestyttävän kertojan kautta, toisessa hänen kanssaan oppien, ja toisessa oppien vastustamaan hänen ajatuksiaan. Oma yhteisö on läsnä, mutta vain muistona tai jäänteinä toisella planeetalla, tehostaen syventymistä muihin mahdollisuuksiin. Delanyn romaanit eivät ole nykynäkökulmasta ongelmattomia, mutta antavat edelleen paljon ajateltavaa. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Multiplicity and Myth : Exploring Gender in Samuel R. Delany's The Einstein Intersection and Triton en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806132576
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen sv
dc.subject.degreeprogram Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in English Studies en

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sointu_Pitkanen_Pro_gradu_2018.pdf 467.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record