Paikat kaupungissa, paikat unelmissa : Kaupunkimetaforat ja tilan kokeminen Pirkko Saision romaanissa Elämänmeno

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132565
Title: Paikat kaupungissa, paikat unelmissa : Kaupunkimetaforat ja tilan kokeminen Pirkko Saision romaanissa Elämänmeno
Author: Louhensalo, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132565
http://hdl.handle.net/10138/236203
Thesis level: master's thesis
Discipline: kotimainen kirjallisuus
Finnish Literature
Inhemsk litteratur
Abstract: Tässä tutkimuksessa selvitän, miten kaupunkia koetaan Pirkko Saision romaanissa Elämänmeno (1975). Pyrin muodostamaan mahdollisia näkökulmia tilassa olemisesta ja tilan kokemisesta. Kaupunki on paitsi keskeinen tausta romaanin tapahtumille, myös merkittävä miljöö, joka tematisoituu usein paikoin läpi koko romaanin. Tutkimuksessa sivuan myös hiukan Elämänmenon suhdetta Saision muuhun tuotantoon tilan kokemisen näkökulmasta. Tarkastelen Saision romaania Lieven Ameelin teoksessaan Moved by the City : Experiences of Helsinki in Finnish Prose Fiction 1889-1941 hahmottelemien kaupunkikirjallisuuden piirteiden, kuten kaupunkimetaforien ja kaupunkimyyttien, näkökulmasta. Paikkojen kokemisen analyysissä käytän apunani fenomenologi Edward Relphin tilan tutkimuksesta kumpuavaa teoriaa. Kiinnitän huomioni myös Saision romaanin ei-reaalisiin paikkoihin, kuten tiloihin taiteessa, tunteissa ja unelmissa. Ei-reaalisia tiloja lähestyn fenomenologi Gaston Bachelardin topos-analyysin avulla. Tutkimuksen viimeisessä luvussa luen Saision kuvaamaa kaupunkia allegorian lajinäkökulmasta. Tässä apunani toimivat Pirjo Lyytikäisen hahmottelemat käsitykset allegoriasta. Tutkimuksessani osoitan, että Saision kuvaamaa kaupunkia koetaan romaanissa monisyisesti. Monet kaupunkimetaforat toteutuvat teoksessa: kaupunki näyttäytyy metaforisesti niin degeneroituneena ruumiina kuin uhreja vaativana, myyttisenä minotauruksena. Kaupunki voidaan raiskata ja valloittaa, se voi vietellä ja pettää. Kaupunki käy läpi myös metamorfooseja. Se näyttäytyy vuoroin syntien Sodomana, vuoroin taivaallisena Jerusalemina. Romaanin Leningradiin sijoittuva kaupunkikuvaus puolestaan vihjaa tilan allegoriseen potentiaaliin: paitsi kirjaimelliseksi ulkomaanmatkaksi, päähenkilöiden yhteinen taival kaupungissa hahmottuu myös matkaksi sisäisyyteen. Osoitan, kuinka Saision romaanin Leningrad on Pietari-myytin mukainen dualistinen kaupunki, joka kuiskii elinvoimaa ja kauneutta, tuhoa ja rappiota. Yksittäiset metaforat toistuessaan luovat kaupungista merkitysten kentän, jossa kaupunki ja päähenkilöiden mielentilat sekoittuvat mosaiikkimaiseksi kokonaisuudeksi.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record