Kohteliaisuuskeinot venäjänkielisten ja suomenkielisten opiskelijoiden sähköpostiviestinnässä

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132563
Title: Kohteliaisuuskeinot venäjänkielisten ja suomenkielisten opiskelijoiden sähköpostiviestinnässä
Author: Lind, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielmassani analysoin kohteliaisuuskeinoja suomenkielisten ja venäjänkielisten opiskelijoiden kirjoittamissa sähköpostiviesteissä. Analysoin alku- ja lopputervehdyksiä, puhuttelua, nimen käyttöä puhuttelussa, viittausta kolmanteen henkilöön, anteeksipyyntöjä ja pyyntöjä. Aineistona on opiskelijoiden opettajille suomeksi kirjoittamia sähköpostiviestejä: 57 suomenkielisten kirjoittamaa ja 101 venäjänkielisten kirjoittamaa sähköpostiviestiä Lisäksi tutkimusaineistoon kuuluu 318 opiskelijoiden kirjoittamaa venäjänkielistä viestiä. Analyysini osoittaa, että venäjänkielisten opiskelijoiden suomeksi kirjoittamat sähköpostiviestit eroavat suomenkielisten kirjoittamista viesteistä ja sisältävät venäjän kielelle tyypillisiä kohteliaisuuskeinoja. Venäjänkielisten opiskelijoiden suomeksi käyttämät tervehdykset ja lopputervehdykset ovat suurimmaksi osaksi samantyyppiset kuin suomekielisten käyttämät. Toisin kuin suomalaiset opiskelijat, venäjänkieliset opiskelijat aina teitittelevät opettajaa venäjäksi ja joskus myös suomeksi. Teititellessään he käyttävät kuitenkin epämuodollisia ilmauksia. Suomeksi he käyttävät puhuttelussa nimeä ja pronominia useammin kuin suomenkieliset, mitä voi pitää venäjän kielen vaikutuksena. He saattavat käyttää myös anteeksipyyntöjä eri tilanteissa kuin suomenkieliset. Venäjänkielisten opiskelijoiden suomeksi kirjoittamista viesteistä löytyi esimerkkejä pyynnöistä ja viittauksista kolmanteen henkilöön, jotka poikkeavat suomenkielisten käyttämistä. Selityksenä voi olla merkittävä ero suomen ja venäjän kielen välillä pyyntöjen ilmaisutavassa ja viittauksessa kolmanteen henkilöön, joka tulee myös tutkimuksessani esille.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201806132563
http://hdl.handle.net/10138/236210
Date: 2018
Subject: kohteliaisuus
sähköposti
puhuttelu
kontrastiivinen kielentutkimus
suomi toisena kielenä
Discipline: Suomen kieli ja kulttuuri
Finnish Language and Culture
finska språket och kulturen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lind_Maria_Pro_gradu_2018.pdf 798.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record