Varhaiskasvattajien näkemyksiä katsomuskasvatuksen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja osaamisen kehittämisestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132624
Title: Varhaiskasvattajien näkemyksiä katsomuskasvatuksen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja osaamisen kehittämisestä
Alternative title: Early Childhood Educators' Views of Worldview Education and its Practice, Co-operation with Religious Communities and Professional Development
Author: Yli-Koski-Mustonen, Sanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132624
http://hdl.handle.net/10138/236270
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Katsomuskasvatus puhututtaa varhaiskasvattajia uuden varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman astuttua voimaan. Tutkimuksessa tutkitaan (1) millä tavoin varhaiskasvattajat tekevät yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kuten uskonnollisten yhteisöjen kanssa, (2) mitä toimintatapoja ja uusia ideoita varhaiskasvattajilla on katsomuskasvatuksen toteuttamiseen, ja (3) millaisia näkökulmia katsomuskasvatuksen täydennyskoulutukseen varhaiskasvattajat tuovat esiin. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tiedonantajina oli yhteensä 60 varhaiskasvattajaa (N=60). Aineisto koostui talvella 2018 tehdyn sähköisen kyselyn avointen kysymysten vastauksista. Analyysimenetelmänä käytettiin laadullista aineistolähtöistä ja teoriasidonnaista sisällönanalyysia. Tulosten mukaan useimpien vastaajien työyksiköissä evankelis-luterilainen seurakunta oli ainoa katsomuskasvatuksen yhteistyötaho. Yhteistyö seurakunnan kanssa jakautui kolmeen kategoriaan: vähäiseen yhteistyöhön, runsaampaan ja vanhoja toimintatapoja ylläpitävään yhteistyöhön sekä keskustelevaan ja uudistavaan yhteistyöhön. Toimintatavat ja ideat jakautuivat yhteistyössä uskonnollisten yhteisöjen kanssa ja ilman yhteistyötahoja toteutettaviin. Yhteistyön toimintatavoista ja ideoista muodostettiin viisi teemaa: yleissivistävä katsomuskasvatus, uskonnolliset tilaisuudet, yhteistyö ilman yksittäistä teemaa, kasvun ja hyvinvoinnin tuki ja katsomuskasvatuksen mentorointi. Ilman yhteistyötahoja toteutettavista toimintatavoista ja ideoista muodostettiin kuusi teemaa: yleissivistävä katsomuskasvatus, varhaiskasvatusyksikön juhlat, eettinen kasvatus, vaihtoehtoinen toiminta uskonnollisen tilaisuuden ajaksi, yhteistyö huoltajien kanssa ja toimintatapojen puuttuminen. Varhaiskasvattajien ehdottamat täydennyskoulutuksen sisällöt jakautuivat kuuteen teemaan: varhaiskasvatussuunnitelman avaaminen, käsitteiden selventäminen, perustieto eri katsomuksista, katsomuskasvatuksen menetelmät, eettinen kasvatus ja varhaiskasvattajien katsomussensitiivisyyden kehittäminen. Johtopäätöksenä varhaiskasvattajien täydennyskoulutus sekä työyhteisön, huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa katsomuskasvatuksen käytännöistä ja yhteistyöstä käytävä keskustelu katsomuskasvatuksen kehittämiseksi on merkityksellistä ja tarpeellista.The purpose of this research is to study (1) how early childhood educators co-operate with evangelic-lutheran parishes and other religious communities when organizing worldview education in kindergartens and (2) what kind of practices and new ideas do early childhood educators have concerning worldview education and (3) what kind of recommendations do early childhood educators have for in-service training of worldview education. This is a qualitative research. The data is based on a survey conducted in the winter of 2018 in selected social media discussion groups of early childhood educators. The questionnaire contained mainly open-ended questions. The answers (N=60) were analysed by using content analysis. As a result of the research, it was found that co-operation concerning worldview education is generally made only with evangelic-lutheran parish in most of the work communities of the survey participants. Co-operation was categorized into different categories: (1) minor co-operation, (2) more plentiful co-operation which maintains traditional practices and (3) dialogical and innovative co-operation. Those practices and ideas which included co-operation with religious communities were divided into five themes: general worldview education, religious events, support of wellbeing, mentoring and more general co-operation with none specific theme. Those practices and ideas which did not include co-operation were divided into six themes: general worldview education, festivals of the kindergarten community, moral education, organizing optional activities during religious events, dialogue with parents, and the lack of the practices. It was also found that recommendations for in-service training contents were divided into six themes: opening The National Core Curriculum for Early Childhood Education, clarifying the concepts of worldview education, giving information about different religions and non-religious worldviews, introducing methods for worldview education, and for the moral education, and developing sensitivity towards religions and other worldviews. Based on the study, it can be concluded that organizing in-service training to early childhood educators is very necessary and more discussion is currently needed about practices concerning worldview education, both in work communities, with parents and with co-operating religious communities.
Subject: varhaiskasvatus
katsomuskasvatus
uskontokasvatus
päiväkoti
seurakunta
Subject (yso): varhaiskasvatus
uskontokasvatus
päivähoito
katsomusaineet
seurakunta (ryhmät)
församling
småbarnsfostran
världsåskådning
församling
religionsfostran


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SannaYli_Koski_Mustonen_2018.pdf 1.326Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record