Varhaiskasvattajien näkemyksiä katsomuskasvatuksen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja osaamisen kehittämisestä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Yli-Koski-Mustonen, Sanna
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201806132624
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236270
dc.description.abstract Katsomuskasvatus puhututtaa varhaiskasvattajia uuden varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman astuttua voimaan. Tutkimuksessa tutkitaan (1) millä tavoin varhaiskasvattajat tekevät yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kuten uskonnollisten yhteisöjen kanssa, (2) mitä toimintatapoja ja uusia ideoita varhaiskasvattajilla on katsomuskasvatuksen toteuttamiseen, ja (3) millaisia näkökulmia katsomuskasvatuksen täydennyskoulutukseen varhaiskasvattajat tuovat esiin. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tiedonantajina oli yhteensä 60 varhaiskasvattajaa (N=60). Aineisto koostui talvella 2018 tehdyn sähköisen kyselyn avointen kysymysten vastauksista. Analyysimenetelmänä käytettiin laadullista aineistolähtöistä ja teoriasidonnaista sisällönanalyysia. Tulosten mukaan useimpien vastaajien työyksiköissä evankelis-luterilainen seurakunta oli ainoa katsomuskasvatuksen yhteistyötaho. Yhteistyö seurakunnan kanssa jakautui kolmeen kategoriaan: vähäiseen yhteistyöhön, runsaampaan ja vanhoja toimintatapoja ylläpitävään yhteistyöhön sekä keskustelevaan ja uudistavaan yhteistyöhön. Toimintatavat ja ideat jakautuivat yhteistyössä uskonnollisten yhteisöjen kanssa ja ilman yhteistyötahoja toteutettaviin. Yhteistyön toimintatavoista ja ideoista muodostettiin viisi teemaa: yleissivistävä katsomuskasvatus, uskonnolliset tilaisuudet, yhteistyö ilman yksittäistä teemaa, kasvun ja hyvinvoinnin tuki ja katsomuskasvatuksen mentorointi. Ilman yhteistyötahoja toteutettavista toimintatavoista ja ideoista muodostettiin kuusi teemaa: yleissivistävä katsomuskasvatus, varhaiskasvatusyksikön juhlat, eettinen kasvatus, vaihtoehtoinen toiminta uskonnollisen tilaisuuden ajaksi, yhteistyö huoltajien kanssa ja toimintatapojen puuttuminen. Varhaiskasvattajien ehdottamat täydennyskoulutuksen sisällöt jakautuivat kuuteen teemaan: varhaiskasvatussuunnitelman avaaminen, käsitteiden selventäminen, perustieto eri katsomuksista, katsomuskasvatuksen menetelmät, eettinen kasvatus ja varhaiskasvattajien katsomussensitiivisyyden kehittäminen. Johtopäätöksenä varhaiskasvattajien täydennyskoulutus sekä työyhteisön, huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa katsomuskasvatuksen käytännöistä ja yhteistyöstä käytävä keskustelu katsomuskasvatuksen kehittämiseksi on merkityksellistä ja tarpeellista. fi
dc.description.abstract The purpose of this research is to study (1) how early childhood educators co-operate with evangelic-lutheran parishes and other religious communities when organizing worldview education in kindergartens and (2) what kind of practices and new ideas do early childhood educators have concerning worldview education and (3) what kind of recommendations do early childhood educators have for in-service training of worldview education. This is a qualitative research. The data is based on a survey conducted in the winter of 2018 in selected social media discussion groups of early childhood educators. The questionnaire contained mainly open-ended questions. The answers (N=60) were analysed by using content analysis. As a result of the research, it was found that co-operation concerning worldview education is generally made only with evangelic-lutheran parish in most of the work communities of the survey participants. Co-operation was categorized into different categories: (1) minor co-operation, (2) more plentiful co-operation which maintains traditional practices and (3) dialogical and innovative co-operation. Those practices and ideas which included co-operation with religious communities were divided into five themes: general worldview education, religious events, support of wellbeing, mentoring and more general co-operation with none specific theme. Those practices and ideas which did not include co-operation were divided into six themes: general worldview education, festivals of the kindergarten community, moral education, organizing optional activities during religious events, dialogue with parents, and the lack of the practices. It was also found that recommendations for in-service training contents were divided into six themes: opening The National Core Curriculum for Early Childhood Education, clarifying the concepts of worldview education, giving information about different religions and non-religious worldviews, introducing methods for worldview education, and for the moral education, and developing sensitivity towards religions and other worldviews. Based on the study, it can be concluded that organizing in-service training to early childhood educators is very necessary and more discussion is currently needed about practices concerning worldview education, both in work communities, with parents and with co-operating religious communities. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject varhaiskasvatus fi
dc.subject katsomuskasvatus fi
dc.subject uskontokasvatus fi
dc.subject päiväkoti fi
dc.subject seurakunta fi
dc.title Varhaiskasvattajien näkemyksiä katsomuskasvatuksen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja osaamisen kehittämisestä fi
dc.title.alternative Early Childhood Educators' Views of Worldview Education and its Practice, Co-operation with Religious Communities and Professional Development en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dc.subject.yso varhaiskasvatus
dc.subject.yso uskontokasvatus
dc.subject.yso päivähoito
dc.subject.yso katsomusaineet
dc.subject.yso seurakunta (ryhmät)
dc.subject.yso församling
dc.subject.yso småbarnsfostran
dc.subject.yso världsåskådning
dc.subject.yso församling
dc.subject.yso religionsfostran
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806132624

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SannaYli_Koski_Mustonen_2018.pdf 1.326Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record