Draama vieraan kielen opetusmetodina yliopisto-opiskelijoiden kokemana

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132607
Julkaisun nimi: Draama vieraan kielen opetusmetodina yliopisto-opiskelijoiden kokemana
Tekijä: Kauhanen, Eveliina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132607
http://hdl.handle.net/10138/236312
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: Pro gradu - tutkielmani tarkastelee draamapedagogiikkaa vieraiden kielten opetusmenetelmänä yliopistossa opiskelijoiden näkökulmasta. Tarkastelen opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia draamapedagogiikasta vieraiden kielten opetuksessa. Olen kiinnostunut tutkielmassani myös siitä, miten opiskelijan käsitys itsestään ja tavoitteistaan vieraan kielen opiskelijana vaikuttaa draamapedagogisen opetusryhmän valintaan yliopistossa.This study examines university students experiences about the drama pedagogy in foreign language teaching. The study observes students experiences and thoughts about drama pedagogy in foreign language teaching at the university level. How student’s foreign language learning self-concept and student’s goal setting affects to the student’s choise to participate to the drama group at the university?
Avainsanat: draamapedagogiikka
kieltenopetus
yliopisto-opetus
yliopisto-opiskelu
Asiasanat (yso): draamapedagogiikka
pedagogik


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot