Asumuksesta löydöksi, löydöstä asumukseksi : Saarijärven ja Kierikin kivikausikylien konstruktiot museoesineinä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806142672
Title: Asumuksesta löydöksi, löydöstä asumukseksi : Saarijärven ja Kierikin kivikausikylien konstruktiot museoesineinä
Author: Wallenius, Jesper
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806142672
http://hdl.handle.net/10138/236342
Thesis level: master's thesis
Discipline: arkeologia
Archaeology
arkeologi
Abstract: Tässä pro-gradu -tutkielmassa yhdistän rakennusarkeologisen tutkimuksen sekä museologisen näyttelyanalyysin luodakseni kokonaiskuvan Saarijärven ja Kierikin kivikausikylien asumusennallistuksista museoesineinä. Tutkimuskysymyksinä ovat: kuinka arkeologinen perustutkimus esitetään konstruktioiden avulla sekä kuinka tieteellinen tulkinta tuodaan esiin ja perustellaan kyseisissä ulkoilmamuseoissa. Molemmissa ulkoilmamuseoissa on esillä useita kivikautisten asumusten täysikokoisia malleja, joissa museovieras voi myös käydä sisällä. Suomesta löytyneiden kivikautisten asumuspaikkojen konkreettiset löydöt ovat kuitenkin usein tulkinnanvaraisia ja ennallistusten ulkonäköön on lainattu vaikutteita aiemmasta tutkimuksesta sekä kansatieteestä. Alankomaissa on havaittu tutkijoiden lainanneen kaivauslöytöjä selittääkseen malleja aiemmista esihistoriallisista ennallistuspiirroksista. Vertailemalla kaikkia Saarijärven ja Kierikin kivikausikylien ennallistuksia keskenään voi hahmottaa, kuinka ennallistusten piirteet siirtyvät usein seuraaviinkin ennallistuksiin. Tein näyttelyanalyysin kummassakin tutkimuskohteessa kesällä 2017 ja kuvasin samalla jokaisen konstruktion. Tutkielma jakautuu kahteen osaan. Ensin esittelen jokaisen ennallistuksen peruspiirteet sekä historian ja sen jälkeen arvioin ennallistuksia rakennuksen elinkaaren kolmen perusvaiheen kautta. Nämä vaiheet ovat: rakentaminen, käyttö ja käytön päättyminen. Näyttelyanalyysin sekä rakennusarkeologisen analyysin jälkeen voi huomata, että monet ennallistusten piirteet on lainattu muista ennallistuksista. Osa piirteistä on puhtaasti nykyajan tuotteita ja museonäyttelyssä on täytynyt ottaa huomioon vierailijoiden turvallisuus sekä yleiset rakennusmääräykset. Ennallistuksissa voi nähdä myös kivikautisen asumisen tutkimuksen yleisen kuvan muutoksen. Arkeologista perustutkimusta ei erityisemmin esitellä ennallistusten kautta. Ennallistukset toimivat enemmänkin sekä kokeellisen arkeologian tutkielmina että visuaalisina museoesineinä. Tieteellistä tulkintaa ei myöskään erityisesti korosteta vaan ennallistukset esitellään kivikautisten asumusten esimerkkeinä.
Subject: kivikausi
rakennusarkeologia
arkeologia
museologia
näyttely
ennallistus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record