Vaativan rakennusurakan kilpailuttaminen julkisena hankintana : neuvottelumenettelyn käyttö ja kyvykkyys tarjousten vertailuperusteena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806192772
Title: Vaativan rakennusurakan kilpailuttaminen julkisena hankintana : neuvottelumenettelyn käyttö ja kyvykkyys tarjousten vertailuperusteena
Author: Laine, Juho
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806192772
http://hdl.handle.net/10138/236540
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa annetaan yleiskuva vaativan rakennusurakan kilpailuttamisesta ja käsitellään tarkemmalla tasolla hankintalain mukaisen neuvottelumenettelyn käyttöä ja tarjousten vertailua. Tutkimusaineistona käytetään lainsäädäntöä esitöineen, oikeuskäytäntöä ja -kirjallisuutta. Ensiksi tarkastelun kohteena on hankintalain mukainen neuvottelumenettely. Neuvottelumenettelyn käyttöedellytykset ovat muuttuneet uuden hankintalain myötä 1.1.2017. Tutkielmassa käydään läpi neuvottelumenettelyprosessi ja siihen liittyvät määräajat hankinnan suunnittelusta hankintasopimuksen solmimiseen saakka. Tässä yhteydessä käsitellään myös hankintalain periaatteita, jotka on huomioitava hankintamenettelyn jokaisessa vaiheessa. Toiseksi tarkastellaan tarjousten vertailua. Tarjousten valintaperusteiden termistö on muuttunut uuden hankintalain myötä 1.1.2017. Valintaperusteiden ja vertailuperusteiden ohella käsitellään tarjousten pisteytystä, jota ei ole ohjattu lainsäädännöllä. Lisäksi tarjousten vertailuperusteiden asettamisen yhteydessä tarkastellaan tarjoajien kyvykkyyttä ja sen arviointia osana hankintamenettelyä. Pyrkimyksenä on selvittää, mitä kyvykkyys on hankintalain näkökulmasta. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös kyvykkyyden arviointiin liittyviä riskejä. Tutkimustuloksena muodostetaan joukko tekijöitä, jotka rajaavat vapautta asettaa tarjousten vertailuperusteet. Näitä ovat avoimuusperiaate, suhteellisuusperiaate, tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate, liityntä hankinnan kohteeseen, menettelyn kaksivaiheisuus, hankintayksikön valinnanvapauden rajoittaminen sekä vaatimus dokumentoinnista. Lisäksi näitä seikkoja peilataan vasten tarjoajan kyvykkyyden arviointia. Tällöin havaitaan, että tarjoajan kyvykkyyttä on mahdollista käyttää tarjousten vertailuperusteena siitä huolimatta, että kyseessä ei ole hankinnan kohteeseen liittyvä ominaisuus vaan tarjoajaan liittyvä ominaisuus.
Discipline: Velvoiteoikeus
Obligation law
Obligationsrätt


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record