Ansvarslöst : ansvarsfulla jag tar mig friheten att vara ansvarslös

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018062626432
Julkaisun nimi: Ansvarslöst : ansvarsfulla jag tar mig friheten att vara ansvarslös
Tekijä: Heinonen, Tuuli
Muu tekijä: Svenska institution för skådespelarkonst
Opinnäytteen taso: Maisterin opinnäytetyö
Tiivistelmä: Denna essä behandlar ansvar och ansvarslöshet. Främst mitt personliga behov av att vara ansvarslös i en konstnärlig kontext, och varifrån detta behov har fötts. Huvudteman är "Ansvarslöshet som metod i en konstnärlig process" samt "Det privata ansvaret". Genom exempel ur olika processer redogör jag för mina erfarenheter av ansvarslösa arbetssätt inom konstnärliga projekt samt diskuterar deras inverkan på mig och mitt sceniska arbete. Hur ett lustbetonat arbete känns viktigt samtidigt som det öppnar möjligheter för nya slags uttryck. Är det alltid någon som måste ta ansvar och i så fall vem? Vad händer om ingen tar ansvar. Kan ansvarslösheten bli farlig i sådana fall? Jag diskuterar även mitt personliga ansvar som rasifierad person i scenkonstvärlden. Är det ansvaret något som jag definitivt måste bära på, eller är ett ansvarslöst förhållningssätt till det ansvaret mer produktivt och ansvarsfullt? Är det min uppgift att göra viktig konst? Jag funderar även över vem det är som lägger ansvar på mig. Är det jag själv? Är det samhället/ "Den store andre"? Jag i mig själv är en representation. Måste jag ta ansvar för den representationen? Jag diskuterar också pionjärspositionen som jag är i, vad är mitt ansvar i den kontexten, med tanke på hur få icke-vita skådespelare det finns på teaterfältet i Svenskfinland. Vad är det bästa sättet för mig att vara ansvarslös, eller i alla fall upprätthålla känslan av ansvarslöshet? Vad är Receptet för ansvarsfull ansvarslöshet?
Painetun version saatavuus: https://arsca.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=504460
Taiteellinen osio: Weimar : jakten på Zodiaken.
Taiteellisen osion saatavuus: https://arsca.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=504445
URI: http://hdl.handle.net/10138/236636
URN:NBN:fi-fe2018062626432
Päiväys: 2018
Asiasanat (ysa): vastuuttomuus
vastuu
näytteleminen
representaatio
edelläkävijät
Asiasanat (allärs): ansvarslöshet
ansvar
skådespelarkonst
representation (teorier)
föregångare
Avainsanat: pionjärspositionen
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Heinonen_Tuuli_2018.pdf 594.3KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot