Sopeutumisvalmennus osallistujien ja toteuttajien arvioimana

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018062726497
Title: Sopeutumisvalmennus osallistujien ja toteuttajien arvioimana
Author: Buchert, Ulla; Härkäpää, Kristiina; Järvikoski, Aila; Kippola-Pääkkönen, Anu; Martin, Marjatta
Other contributor: Härkäpää, Kristiina
Kippola-Pääkkönen, Anu
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2018
Language: fi
Number of pages: 159
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan raportteja
ISBN: 978-952-284-041-7 (pdf)
ISSN: 2343-2780 (ISSN-L)
2343-2799 (verkkojulkaisu)
URI: http://hdl.handle.net/10138/236768
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018062726497
Abstract: Tutkimuksessa arvioidaan Kelan järjestämän sopeutumisvalmennuksen toteutusta ja merkitystä kuntoutujien, heidän läheistensä sekä sopeutumisvalmennusta toteuttavien palveluntuottajien näkökulmasta. Aikuisten kursseista tutkimuksessa olivat mukana diabetes-, fibromyalgia- ja syöpäkurssit, lasten ja nuorten kursseista diabeteskurssi, oppimisen tai psyykkisen kehityksen häiriöt -kurssi ja moni- ja liikuntavammakurssit. Kuntoutujat vastasivat kyselylomakkeeseen ennen kurssia, välittömästi kurssin päättyessä ja puoli vuotta sen päättymisen jälkeen. Osa kuntoutujista osallistui fokusryhmähaastatteluihin. Kelan järjestämää sopeutumisvalmennusta toteuttaville palveluntuottajille tehtiin Webropol-kysely ja osalle fokusryhmähaastattelu. Sopeutumisvalmennus vastasi runsaalla puolella sekä aikuisten että lasten ryhmistä täysin sitä koskevia odotuksia. Kurssin sisältöön ja toteutukseen oltiin pääosin tyytyväisiä ja suuri osa arvioi kurssista olleen heille vähintään melko paljon hyötyä. Kurssit olivat tarjonneet tietoa sairaudesta ja sen hoidosta sekä vertaistukea. Myös terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä valtaistuminen oli vahvistunut kaikissa ryhmissä. Nämä arviot ja muutokset ilmenivät erityisesti vakaassa elämäntilanteessa olevilla kuntoutujilla. Huomiota tulisi jatkossa kiinnittää erityisesti niihin osallistujiin, joiden elämäntilanne on epävakaa ja jotka eivät arvioineet hyötyneensä kurssista. Tulokset viittaavat myös siihen, että osalla kuntoutujista kurssi ei nivoudu osaksi muita tukimuotoja tai hoitoketjua. Palveluntuottajat arvioivat sopeutumisvalmennuksen toteuttamisen onnistuneen omassa organisaatiossaan mutta kritisoivat erityisesti yhteistyötä hoitotahon ja muun palveluverkoston kanssa. Ongelmana mainittiin mm., ettei kurssi liity luontevasti osaksi muuta kuntoutusprosessia ja että kuntoutujien kurssille ohjaamisessa ja valintakäytännöissä on ongelmia. Kelan kanssa tehtävän yhteistyön katsottiin yleensä sujuneen hyvin, mutta kilpailutuksen kriteerejä kritisoitiin.
Subject: kuntoutus
psykososiaalinen kuntoutus
sopeutumisvalmennus
fibromyalgia
diabetes
syöpätaudit
oppimisvaikeudet
oppimishäiriöt
hermoston kehityshäiriö
monivammaisuus
liikuntarajoitteet
kokemukset
vaikutukset
tyytyväisyys
kuntoutujat
aikuiset
lapset
nuoret
palveluntuottajat
vertaistuki
valtaistuminen
tiedonsaanti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja10.pdf 842.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record