Eläinavusteinen terapia. Katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018070631430 http://hdl.handle.net/10138/236987
Title: Eläinavusteinen terapia. Katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa
Author: Hautamäki, L; Ramadan, F; Ranta, P; Haapala, E; Suomela-Markkanen, T
Publisher: Kela
Date: 2018
Language: fin
Number of pages: 70
Belongs to series: Työpapereita ; 140
ISSN: 2323-9239
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018070631430
http://hdl.handle.net/10138/236987
Abstract: Eläinavusteiset menetelmät ovat ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua edistävää toimintaa, jossa eläimellä on avustava tehtävä. Eläinavusteisessa terapiassa eläin toimii osana tavanomaista terapiaa, jonka tavoitteena on parantaa ihmisen fyysistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä sekä tunnetaitoja. Tässä katsauksessa tavoitteena on tuottaa tietoa eläinavusteisten menetelmien käytöstä Suomessa sekä tarjota kootusti tutkimustietoa eläinavusteisten menetelmien toimivuudesta osana erilaisia terapioita ja kuntoutusprosesseja. Katsauksessa tarkastellaan eläinavusteisen terapian toimivuutta ja hyötyä ja tarpeenmukaisuutta osana kuntoutusprosessia etenkin psykoterapian, puheterapian, fysioterapian ja toimintaterapian näkökulmista. Katsauksen menetelmänä on kartoittava kirjallisuuskatsaus. Tutkimuskirjallisuutta käydään läpi vuosilta 2010–2017 ja kotimaista toimintaa kartoitetaan ammattilaisten ja kuntoutujien haastatteluiden sekä taustoittavien keskustelujen avulla. Lisäksi katsauksen yhteydessä toteutettiin Kelan verkkosivuilla kysely eläinavusteisten menetelmien käytöstä. Katsauksessa esitellään eläinavusteisen terapian hyötyjä ja haittoja sekä tutkimusnäytön että ammattilaisten ja kuntoutujien kokemusten perusteella. Lisäksi esitellään eläinavusteisista menetelmistä hyötyviä kuntoutuksen kohderyhmiä ja kuvaillaan eläimen kanssa työskentelyn toteutustapoja osana erilaisia kuntoutusprosesseja. Katsauksessa käsitellään myös työskentelyyn osallistuvan eläimen edellytyksiä toimia osana terapiaa ja terapeutilta itseltään vaadittavaa täydennyskoulutusta.
Subject: green care
kuntoutus
hoitomenetelmät
kotieläimet
eläinavusteinen terapia
psykoterapia
puheterapia
fysioterapia
toimintaterapia
hyvinvointi
elämänlaatu
toimintakyky
tunnetaidot
kirjallisuuskatsaukset
haastattelututkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita140.pdf 555.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record