Eläinavusteinen terapia. Katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Pysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018070631430
Julkaisun nimi: Eläinavusteinen terapia. Katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa
Tekijä: Hautamäki, L; Ramadan, F; Ranta, P; Haapala, E; Suomela-Markkanen, T
Julkaisija: Kela
Päiväys: 2018
Kieli: Suomi
Kuuluu julkaisusarjaan: Työpapereita 140
ISSN: 2323-9239
URI: http://hdl.handle.net/10138/236987
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018070631430
Tiivistelmä: Eläinavusteiset menetelmät ovat ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua edistävää toimintaa, jossa eläimellä on avustava tehtävä. Eläinavusteisessa terapiassa eläin toimii osana tavanomaista terapiaa, jonka tavoitteena on parantaa ihmisen fyysistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä sekä tunnetaitoja. Tässä katsauksessa tavoitteena on tuottaa tietoa eläinavusteisten menetelmien käytöstä Suomessa sekä tarjota kootusti tutkimustietoa eläinavusteisten menetelmien toimivuudesta osana erilaisia terapioita ja kuntoutusprosesseja. Katsauksessa tarkastellaan eläinavusteisen terapian toimivuutta ja hyötyä ja tarpeenmukaisuutta osana kuntoutusprosessia etenkin psykoterapian, puheterapian, fysioterapian ja toimintaterapian näkökulmista. Katsauksen menetelmänä on kartoittava kirjallisuuskatsaus. Tutkimuskirjallisuutta käydään läpi vuosilta 2010–2017 ja kotimaista toimintaa kartoitetaan ammattilaisten ja kuntoutujien haastatteluiden sekä taustoittavien keskustelujen avulla. Lisäksi katsauksen yhteydessä toteutettiin Kelan verkkosivuilla kysely eläinavusteisten menetelmien käytöstä. Katsauksessa esitellään eläinavusteisen terapian hyötyjä ja haittoja sekä tutkimusnäytön että ammattilaisten ja kuntoutujien kokemusten perusteella. Lisäksi esitellään eläinavusteisista menetelmistä hyötyviä kuntoutuksen kohderyhmiä ja kuvaillaan eläimen kanssa työskentelyn toteutustapoja osana erilaisia kuntoutusprosesseja. Katsauksessa käsitellään myös työskentelyyn osallistuvan eläimen edellytyksiä toimia osana terapiaa ja terapeutilta itseltään vaadittavaa täydennyskoulutusta.
Kuvaus: 70 s.
Avainsanat: green care
kuntoutus
hoitomenetelmät
kotieläimet
eläinavusteinen terapia
psykoterapia
puheterapia
fysioterapia
toimintaterapia
hyvinvointi
elämänlaatu
toimintakyky
tunnetaidot
kirjallisuuskatsaukset
haastattelututkimus


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Tyopapereita140.pdf 555.5KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot