Eläinavusteinen terapia. Katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa

Show simple item record

dc.contributor.author Hautamäki, L
dc.contributor.author Ramadan, F
dc.contributor.author Ranta, P
dc.contributor.author Haapala, E
dc.contributor.author Suomela-Markkanen, T
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2018-07-06T11:52:30Z
dc.date.available 2018-07-06T11:52:30Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.issn 2323-9239
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/236987
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2018070631430
dc.description 70 s. fi
dc.description.abstract Eläinavusteiset menetelmät ovat ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua edistävää toimintaa, jossa eläimellä on avustava tehtävä. Eläinavusteisessa terapiassa eläin toimii osana tavanomaista terapiaa, jonka tavoitteena on parantaa ihmisen fyysistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä sekä tunnetaitoja. Tässä katsauksessa tavoitteena on tuottaa tietoa eläinavusteisten menetelmien käytöstä Suomessa sekä tarjota kootusti tutkimustietoa eläinavusteisten menetelmien toimivuudesta osana erilaisia terapioita ja kuntoutusprosesseja. Katsauksessa tarkastellaan eläinavusteisen terapian toimivuutta ja hyötyä ja tarpeenmukaisuutta osana kuntoutusprosessia etenkin psykoterapian, puheterapian, fysioterapian ja toimintaterapian näkökulmista. Katsauksen menetelmänä on kartoittava kirjallisuuskatsaus. Tutkimuskirjallisuutta käydään läpi vuosilta 2010–2017 ja kotimaista toimintaa kartoitetaan ammattilaisten ja kuntoutujien haastatteluiden sekä taustoittavien keskustelujen avulla. Lisäksi katsauksen yhteydessä toteutettiin Kelan verkkosivuilla kysely eläinavusteisten menetelmien käytöstä. Katsauksessa esitellään eläinavusteisen terapian hyötyjä ja haittoja sekä tutkimusnäytön että ammattilaisten ja kuntoutujien kokemusten perusteella. Lisäksi esitellään eläinavusteisista menetelmistä hyötyviä kuntoutuksen kohderyhmiä ja kuvaillaan eläimen kanssa työskentelyn toteutustapoja osana erilaisia kuntoutusprosesseja. Katsauksessa käsitellään myös työskentelyyn osallistuvan eläimen edellytyksiä toimia osana terapiaa ja terapeutilta itseltään vaadittavaa täydennyskoulutusta. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Työpapereita 140 fi
dc.subject green care fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject hoitomenetelmät fi
dc.subject kotieläimet fi
dc.subject eläinavusteinen terapia fi
dc.subject psykoterapia fi
dc.subject puheterapia fi
dc.subject fysioterapia fi
dc.subject toimintaterapia fi
dc.subject hyvinvointi fi
dc.subject elämänlaatu fi
dc.subject toimintakyky fi
dc.subject tunnetaidot fi
dc.subject kirjallisuuskatsaukset fi
dc.subject haastattelututkimus fi
dc.title Eläinavusteinen terapia. Katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa fi
dc.type Nettityöpapereita ja nettiartikkeleita fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita140.pdf 555.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record