DHanken

Recent Submissions

 • Unknown author (Svenska handelshögskolan, 2015)
  Hanken Svenska handelshögskolan är en ledande internationellt ackrediterad handelshögskola i Finland. Hanken grundades för mer än hundra år sedan och är därmed en av de äldsta handelshögskolorna i Norden. Idag är Hanken en handelshögskola med klart uttalade styrkeområden: finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, marknadsföring, och nationalekonomi. Hanken är en forskningsintensiv handelshögskola där all utbildning, grund- och forskarutbildningen så väl som fortbildningen, är forskningsbaserad. Hanken är en internationellt inriktad handelshögskola, där internationaliseringen och flerspråkigheten i en allt ökande grad genomsyrar alla verksamhetsområden. Högskolan erbjuder akademiska examina på alla nivåer och fortbildning i både Helsingfors och Vasa. För att bibehålla den praktiska relevansen i all verksamhet står våra kontakter till företagsvärlden i centrum för vår verksamhet, speciellt via vår aktiva alumnverksamhet som är en föregångare ur ett nationellt perspektiv. Kvalitet i forskningen nås via ett starkt engagemang i det internationella forskarsamfundet. Inom utbildningen har högskolan en lång tradition av både intern och extern internationalisering, med ett omfattande nätverk av partneruniversitet för studentutbyte, en nationellt sett hög andel internationella examensstuderande och en växande internationalisering av forskar- och lärarkåren. Den obligatoriska utlandsperioden lägger grunden för studerandenas internationella kompetens. Högskolans medvetna val att, i likhet med många internationellt ledande handelshögskolor, fungera som en fristående handelshögskola innebär utmaningar. Samtidigt ger det också flexibilitet att snabbt anpassa verksamheten till den tilltagande internationella konkurrensen inom forskning och utbildning och till de utmaningar och möjligheter som en växande samverkan med näringslivet ställer på högskolan. I detta avseende är Hanken unik i Finland. Sedan år 2000 är Hanken en internationellt ackrediterad handelshögskola (EQUIS). Hankens MBA-program ackrediterades 2008 av internationella Association of MBAs (AMBA). Högskolan var det första universitetet i Finland att år 2008 underteckna FN:s principer för ansvarsfull ekonomutbildning, PRME (Principles for Responsible Management Education, www.unprme.org).
 • Unknown author (Svenska handelshögskolan, 2015)
  Hanken Svenska handelshögskolan är en ledande internationellt ackrediterad handelshögskola i Finland. Hanken grundades för mer än hundra år sedan och är därmed en av de äldsta handelshögskolorna i Norden. Idag är Hanken en handelshögskola med klart uttalade styrkeområden: finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, marknadsföring och nationalekonomi. Hanken är en forskningsintensiv handelshögskola där all utbildning, grund-, forskar-, så väl som fortbildning är forskningsbaserad. Hanken är en internationellt inriktad handelshögskola, där internationaliseringen och flerspråkigheten i en allt ökande grad genomsyrar alla verksamhetsområden. Högskolan erbjuder akademiska examina på alla nivåer och fortbildning på två campus. För att behålla den praktiska relevansen i all verksamhet står högskolans kontakter till företagsvärlden i centrum för verksamheten, speciellt via högskolans aktiva alumnverksamhet som är en föregångare ur ett nationellt perspektiv. Kvalitet i forskningen nås via ett starkt engagemang i det internationella forskarsamfundet. Inom utbildningen har högskolan en lång tradition av både intern och extern internationalisering, med ett omfattande nätverk av partneruniversitet för studentutbyte, en nationellt sett hög andel internationella examensstuderande och en växande internationalisering av forskar- och lärarkåren. Den integrerade utlandsperioden lägger grunden för studerandenas internationella kompetens. Högskolans medvetna val att, i likhet med många internationellt ledande handelshögskolor, fungera som en fristående handelshögskola innebär utmaningar. Samtidigt ger det också flexibilitet att snabbt anpassa verksamheten till den tilltagande internationella konkurrensen inom forskning och utbildning och till de utmaningar och möjligheter som en växande samverkan med näringslivet ställer på högskolan. I detta avseende är Hanken unik i Finland. Sedan år 2000 är Hanken en internationellt ackrediterad handelshögskola (EQUIS). Hankens MBA-program ackrediterades 2008 av internationella Association of MBAs (AMBA). Högskolan var det första universitetet i Finland att år 2008 underteckna FN:s principer för ansvarsfull ekonomutbildning, PRME (Principles for Responsible Management Education, www.unprme.org).
 • Unknown author (Hanken School of Economics, 2015)
  Hanken School of Economics is a leading, internationally accredited business school in Finland. Hanken was founded more than a hundred years ago and is thus one of the oldest business schools in the Nordic region. Today, Hanken is a business school with clearly defined areas of strength: Economics, Finance, Management and Organisation, and Marketing. Hanken is a research-intensive business school where all education is research-based. Hanken has an international approach, where internationalisation and multilingualism increasingly permeate all areas of activity. The School offers the full range of academic degrees and executive education in both Helsinki and Vaasa. In order to maintain practical relevance in all activities, our corporate connections are at the core of our activities, especially through the active alumni network, a forerunner from a national perspective. The quality in our research is achieved via strong engagement in the international research community. In its educational programmes, the school has a long tradition of both internal and external internationalisation, with a comprehensive network of partner universities for student exchange, a nationally high proportion of international degree students and growing internationalisation in our research and teaching staff. The mandatory semester abroad lays the foundation for the students’ international competence. Like many leading international business schools, Hanken has deliberately chosen to function as a stand-alone business school. This brings challenges, but at the same time it allows flexibility to rapidly adapt to increasing international competition in research and education, and to the challenges and possibilities brought by a growing collaboration with the business world. In this respect, Hanken is unique in Finland. Hanken has been internationally accredited (EQUIS) since 2000. Hanken’s MBA programme was accredited by the International Association of MBAs (AMBA) in 2008. In 2008, the School also became the first university in Finland to sign the UN’s Principles for Responsible Management Education (PRME, www. unprme.org).
 • Unknown author (Hanken School of Economics, 2015)
  Hanken School of Economics is a leading, internationally accredited business school in Finland. Hanken was founded more than a hundred years ago and is thus one of the oldest business schools in the Nordic region. Today, Hanken is a business school with clearly defined areas of strength: Economics, Finance, Management and Organisation, and Marketing. Hanken is a research-intensive business school where all education is research-based. Hanken has an international approach, where internationalisation and multilingualism increasingly permeate all areas of activity. The School offers the full range of academic degrees and executive education on two campuses. In order to maintain practical relevance in all activities, our corporate connections are at the core of our activities, especially through the active alumni network, a forerunner from a national perspective. The quality in our research is achieved via strong engagement in the international research community. In its educational programmes, the school has a long tradition of both internal and external internationalisation, with a comprehensive network of partner universities for student exchange, a nationally high proportion of international degree students and growing internationalisation in our research and teaching staff. The mandatory semester abroad lays the foundation for the students’ international competence. Like many leading international business schools, Hanken has deliberately chosen to function as a stand-alone business school. This brings challenges, but at the same time it allows flexibility to rapidly adapt to increasing international competition in research and education, and to the challenges and possibilities brought by a growing collaboration with the business world. In this respect, Hanken is unique in Finland. Hanken has been internationally accredited (EQUIS) since 2000. Hanken’s MBA programme was accredited by the International Association of MBAs (AMBA) in 2008. In 2008, the School also became the first university in Finland to sign the UN’s Principles for Responsible Management Education (PRME, www. unprme.org).
 • Lindman, Juho; Rossi, Matti; Tuunainen, Virpi (2013)
 • Lindman, Juho; Riepula, Mikko; Rossi, Matti; Marttiin, Pentti (Springer, 2013)
 • Lindman, Juho (Universidad de Talca, 2014)
 • Eränti, Veikko; Lindman, Juho (Valtiotieteellinen yhdistys, 2014)
 • Lindman, Juho; Rossi, Matti; Puustell, Anna (I E E E, 2011)
  Choosing Open Source Software License and Corresponding Business Model
 • Kengo, Martina (Svenska handelshögskolan, 2015)
 • Svenska Handelshögskolan, <inst>, <ämne>; Swedish School of Economics and Business Administration, <inst>, <ämne> (Svenska handelshögskolan, 2015)
 • Hearn, Jeff; Lämsä, Anna-Maija; Biese, Ingrid; Heikkinen, Suvi; Louvrier, Jonna; Niemistö, Charlotta; Kangas, Emilia; Koskinen, Paula; Jyrkinen, Marjut; Gustavsson, Malin; Hirvonen, Petri (Hanken School of Economics, 2015)
  This is the final report of the NaisUrat research and development project (1.2.2013–31.1.2015). The project’s main themes were to promote women’s careers, including increasing the number of women in top positions (recognizing the challenges and possibilities); further enhance gender equality in the workplace, with special attention to the challenges of combining work and family; and make gendered structures visible, as well as facilitating change. This report presents the development work the eight participating organizations conducted during the project, as well as the practices for furthering gender equality and women’s careers that they developed and implemented. The report also contains research results based on the research conducted during the project, along with a discussion of the challenges and possibilities of gender equality projects and initiatives in general.