Structural EM methods in phylogenetics and stemmatology

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201012153118
Titel: Structural EM methods in phylogenetics and stemmatology
Författare: Zou, Yuan
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2010
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201012153118
http://hdl.handle.net/10138/23913
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Licens: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
structur.pdf 2.451Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post