A Case of Cultural Nationalism in Eastern Europe : Karaite Studies and Their Role in the Development of a Karaite Identity in the 19th–21st Centuries

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4453-9
Title: A Case of Cultural Nationalism in Eastern Europe : Karaite Studies and Their Role in the Development of a Karaite Identity in the 19th–21st Centuries
Author: Mykhaylova, Diana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Cultures
Date: 2018-08-29
Language: en
ISBN: 978-951-51-4453-9
URI: http://hdl.handle.net/10138/239255
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4453-9
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: A doctoral thesis, titled 'A Case of Cultural Nationalism in Eastern Europe: Karaite Studies and Their Role in the Development of a Karaite Identity in the 19th–21st Centuries'. Chronologically, my study begins in the 19th century, a time when some evidence of Karaite social activity allows us to identify the beginnings of a Karaite ‘National Movement’. However, I open the discussion with a retrospective look at the historical background and preconditions for the beginnings of the Karaite national movement after the annexation of the Crimean Peninsula in 1783 by the Russian Empire. The study chronologically ends in 2014, when Crimean Karaites passed under the jurisdiction of the Russian Federation. In my doctoral thesis, I analyse the following main issues: I examine the Karaite proto-national movement through the prism of a constructivist approach to the study of nationalism and identity. I also test the applicability of Miroslav Hroch’s model of the development of European national movements in the 19th century using the Karaite proto-national movement as a case study. I compare the essential traits of several national movements in Europe in the 19th century (for instance, the Crimean Tatar, Lithuanian, Finnish and Scottish national movements) with the Karaite one. I also use comparative analysis to focus on the characteristics of the Karaite identity in different historical periods from the 19th until the beginning of the 21st centuries as discussed in published sources. The Karaite group travelled a long way from being a religious group to the modern ethnic group that it is today. Additionally, I dedicate a significant part of the study to scholarly discussions on the Karaite ethnic origin by non-Karaites and the Karaite reaction to such discussions precisely because outside opinions greatly impacted the construction of the Karaite identity. I use Hroch’s model for the comparative analysis of national movements specifically with respect to the Karaite case because he paid particular attention to small-scale nationalism (and the nationalism of minority groups) in Eastern Europe. I attempt to clarify the place of the Karaite national movement in the European context with the help of this model. The Karaite movement is similar to the sort of national movements where an ethnic group has never had either its own statehood or its own ruling class (e.g., Basques). Although the Karaites have never made such demands (probably because of their small number), they can still be compared to certain national minority movements.Väitöskirja nimetään "Kulttuurinen nationalismin tapaus Itä-Euroopassa: Karaiimititutkimus ja niiden rooli Karaiimin identiteetin kehittymisessä 1800 – 2100 luvulla". Kronologisesti tutkimukseni alkaa 1800-luvulta, aikana jolloin todistusaineistoa Karaiimin yhteiskunnallista aktiivisuudesta on antanut mahdollisuuden tunnistaa Karaiimin kansallisen liikeen alku. Kuitenkin, avaan keskustelun takautuvalla tyylillä historiallisesta taustasta ja Karaiimin edellytykset kansallisen liikehdinnän alkamiseen, kun Venäjän keisarikunta liitti Krimin niemimaan vuonna 1783. Kronologisesti tutkimukseni loppuu vuoteen 2014, kun Krimin Karaiimit siirtyivät Venäjän federaation toimivaltaan. Väitöskirjassani analysoin seuraavat pääasiat: Tutkin Karaiimin proto-kansallisen liikehdinnän konstruktivistisen prismin kautta lähestymistapa kansallisuuden ja identiteetin tutkimiseen. Testaan myös Miroslav Hrochin mallin eurooppalaisten kansallisten liikkeiden kehityksestä 1800-luvulla käyttämällä Karaiimin liikkumista tapaustutkimuksena. Vertaan useiden kansallisten liikkeiden keskeisiä piirteitä Euroopassa 1800-luvulla (esimerkiksi Krimin Tataarin, Liettuan, Suomen ja Skotlannin kansalliset liikkeet) Karaiimin kanssa. Vertaan myös Karaiimin identiteetin (kieltä, uskontoa, kulttuuria) ominaispiirteitä eri historiallisten aikakausien lähteissä 1900-luvulta aina 2100-luvun alkuun asti. Lisäksi olen keskittänyt merkittävän osan tutkimuksesta Karaiimin etnisen alkuperän tieteellisiin keskusteluihin sekä ei Karaimiin ja Karaimiin reaktioilla juuri siksi, että ulkopuoliset mielipiteet vaikuttivat suuresti Karaimin identiteetin rakentamiseen. Karaiimim ryhmä pääsi pitkälle ollessaan uskonnollinen ryhmä ja tullakseen nykyaikaiseksi etniseksi ryhmäksi, mikä se on tänä päivänä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ACaseofC.pdf 2.082Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record