Käytännöstä kuratointiin : esitystaiteen tuottajan rooli taiteellis-tuotannollisessa dialogissa

Show simple item record

dc.contributor.author Naukkarinen, Katri
dc.date.accessioned 2018-08-28T07:10:08Z
dc.date.available 2018-08-28T07:10:08Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/239793
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2018082834192
dc.description.abstract Tutkimus tarkastelee esitystaiteen tuottajien kokemuksia kentän työskentelyprosesseista ja niiden sisäisestä taiteellis-tuotannollisesta dialogista. Tuottajan ja taiteilijan välistä kommunikaatiota hankaloittavat alalle juurtuneet perinteet ja myytit. Työryhmien sisäiset jännitteet ovat moninaisia ja usein kytköksissä henkilökemioihin ja rahaan. Tuottajan työhön liittyy virheellisiä ennakko-odotuksia. Monille taiteilijoille tuottaja assosioituu rahaan ja tuotannollisen ymmärryksen puute lisää taiteen ja tuotannon vastakkainasettelua. Tosiasiassa taide on tuottajan suurin motivaation lähde. Raha on tuottajalle väline, jonka avulla taiteilijan työ mahdollistuu ja löytää yleisönsä. Teoreettisesti katsoen teatterityön perinteisiin kuuluva työn jakaminen taiteelliseen ja tuotannolliseen työhön on perinteistä poispyrkivän nykyesityksen työtapana ristiriitainen. Tutkimus kartoittaa millaisina tuottajan työ ja taiteilijan työ tällä hetkellä käsitetään, ja miten taiteellis-tuotannollinen dialogi voi mahdollistua osapuolten välillä. Tarkastelun kohteena ovat lisäksi taidealalla vaikuttavat myytit kaiken osaavasta tuottajasta ja taiteelleen uhrautuvasta taiteilijasta. Tutkimusongelmaa lähestytään laadullisen tutkimuksen keinoin. Esitystaiteen kentällä työskentelevien tuottajien haastatteluiden avulla tutkimuksessa pyritään avaamaan tuottajan työn ominaislaatua ja tuottajan roolia työskentelyprosessin aikaisessa taiteellistuotannollisessa dialogissa. Tuotannollisen työn ja taiteellisen työn yhteensulauttamisen sijaan tärkeämmäksi seikaksi nousee kommunikaation syventäminen ja tuottajan yksilöllisen erityisosaamisen ymmärtäminen. Esitystaiteen tekemiseen vaikuttavien valtarakennelmien avaaminen helpottaa niiden tunnistamista. Toimiva taiteellis-tuotannollinen dialogi on edellytys tuottajan työlle. Dialogin avulla tuottaja ymmärtää taiteilijan pyrkimykset ja tavoitteet, ja löytää parhaat mahdolliset ratkaisut niiden toteuttamiseksi. fi
dc.format.extent 79 fi
dc.language.iso fin fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. -- Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. -- This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. fi
dc.title Käytännöstä kuratointiin : esitystaiteen tuottajan rooli taiteellis-tuotannollisessa dialogissa fi
dc.subject.ysa taidehallinto fi
dc.subject.ysa tuottajat fi
dc.subject.ysa taiteilija fi
dc.subject.ysa esitys fi
dc.subject.ysa tuotanto fi
dc.subject.ysa dialogi fi
dc.subject.ysa esitystaide fi
dc.subject.ysa kuratointi fi
dc.subject.ysa teatteri fi
dc.subject.ysa ammatit fi
dc.subject.ysa koulutus fi
dc.type.ontasot tutkielma fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Taidehallinto fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
nbnfi-fe2018082834191.pdf 945.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record