Grains and irritable bowel syndrome : randomised controlled trials with low FODMAP rye and wheat bread

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4469-0
Title: Grains and irritable bowel syndrome : randomised controlled trials with low FODMAP rye and wheat bread
Alternative title: Viljat ja ärtyvän suolen oireyhtymä
Author: Laatikainen, Reijo
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology
Doctoral Programme in Biomedicine
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Biolääketieteellinen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i biomedicin
Date: 2018-09-04
Language: eng
ISBN: 978-951-51-4469-0
URI: http://hdl.handle.net/10138/240061
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4469-0
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Irritable bowel syndrome (IBS) is a common gastrointestinal (GI) disorder, in global terms affecting more than every tenth person. Grains are a staple food and an integral part of daily diets all around the world. The FODMAPs (Fermentable Oligo-, Di-, Monosaccharides And Polyols), gluten and amylase trypsin inhibitors (ATIs), which are present in wheat, barley and rye, might be at least part of the reason why gluten-containing grains are often considered as triggers of functional gastrointestinal symptoms. However, the relative contributions and comparative importance of these substances in symptom aggravation remain unclear. The main purpose of this thesis was to determine whether a reduction in the levels of FODMAPs and ATIs in grain products would improve gastrointestinal tolerability of rye and wheat in IBS and non-coeliac gluten sensitivity (NCGS). The intervention grain products used in the studies were produced by sourdough baking method which resulted in a reduced FODMAP and ATI content in the test breads. Four different randomised studies were performed among a female dominant adult population suffering from IBS. In study I, subjects with IBS (n=87) consumed either low FODMAP rye bread or regular rye bread for 4 weeks. This cross-over trial revealed that the low FODMAP rye bread reduced colonic gas formation and alleviated some IBS symptoms (flatulence, abdominal pain, cramps and borgorygmi) but that there was no difference between the breads in overall symptom control or quality of life. In the second study, 26 IBS subjects with poor subjective tolerance for wheat were randomised to either wheat bread with yeast as a leavening agent or wheat bread made by a sourdough baking method which was free of additives and had a lower content of ATIs and FODMAPs. No difference was detected in the gastrointestinal tolerance of these two breads during the observation period of seven days. In study III, the effects of low FODMAP rye bread and regular rye bread on intestinal events were evaluated with a wireless motility capsule (SmartPill®, Given Imaging ltd, Israel) in seven subjects with IBS. It was found that a low FODMAP content reduced colonic fermentation as measured by breath hydrogen excretion but there were no differences between the bread periods in intestinal pH, transit time, pressure or contractions. However, the overall symptom severity and the total score of symptoms were associated with colonic pressure during the period when the subjects consumed the regular bread. Study IV was performed as a sub-study of study I by examining microbial changes in feces being analysed in 50 subjects. The low FODMAP rye bread reduced the abundance of the genus Klebsiella in fecal samples in comparison to regular rye bread but no other statistically significant changes in fecal microbiota were found between the periods when the test subjects ate the regular and low-FODMAP rye breads. The results emerging from this thesis demonstrated that the rye bread with the low FODMAP content reduced colonic fermentation and therefore there was less gas formation when compared to the consumption of regular bread. It can be speculated that low FODMAP breads may represent a means of improving tolerability of breads among subjects with IBS but switching from regular to a low FODMAP version of bread is likely to exert only modest effects on objectively measured transit times, intestinal pH, intraluminal pressure and faecal microbiota. Low FODMAP breads can be used as a part of a holistic low FODMAP diet for individuals with IBS.Ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS) on yleinen mahasuolikanavan vaiva, sen esiintyvyys on maailmanlaajuisesti noin 11 %. Viljatuotteet ovat laajasti käytettyjä elintarvikkeita ympäri maailman ja siten tärkeä osa ruokavaliotamme. Rukiin, vehnän ja ohran FODMAP-hiilihydraatit (Fermentable Oligo-, Di-, Monosaccharides And Polyols), gluteeni ja amylaasi-trypsiini inhibittorit (ATI:t) voivat aiheuttaa oireita toiminnallisissa vatsavaivoissa kuten IBS:ssä. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli tutkia lievittääkö FODMAP-hiilihydraattien ja ATI:n vähentäminen ruis- ja vehnätuotteissa niiden siedettävyyttä henkilöillä, joilla on ärtyvän suolen oireyhtymä tai gluteeniherkkyys. Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin erityisten hapatusmenetelmien avulla valmistettuja ruis-ja vehnäleipiä, joiden FODMAP- ja ATI-pitoisuudet olivat vähäisemmät kuin tavanomaisissa ruis- tai vehnäleivissä. Väitöstutkimukseen sisältyy neljä erillistä satunnaistettua tutkimusta. Ensimmäiseen vaihtovuorotutkimukseen osallistui 87 henkilöä, joille syötettiin joko vain vähän FODMAP-hiilihydraatteja sisältävää tai tavanomaista ruisleipää kumpaakin 4 viikon ajan. Tutkimuksessa havaittiin, että vähemmän FODMAP-hiilihydraatteja sisältävä leipä aiheutti vähemmän kaasun kertymistä suolistoon ja samalla vähensi ilmavaivojen tunnetta, vatsakipua, vatsan kurinaa ja kramppeja. Elämän laadussa tai IBS-SSS mittarilla mitatussa kokonaisoirekuvassa ei kuitenkaan havaittu eroja leipäjaksojen välillä. Toisessa tutkimuksessa, johon osallistui 26 aikuista, tutkittiin hiivalla kohotetun, lisättyä gluteenia ja lisäaineita sisältävän tavanomaisen vehnäleivän ja hapattamalla tehdyn lisäaineettoman leivän siedettävyyttä. Hapatetussa vehnäleivässä oli vähemmän ATI:a ja FODMAP-hiilihydraatteja, mutta mahasuolikanavan siedettävyydessä ei havaittu eroja ryhmien välillä viikon koejaksolla. Kolmas tutkimus vertaili vain vähän FODMAP-hiilihydraatteja sisältävän ja tavanomaisen ruisleivän suolistovaikutuksia yhden vuorokauden ateriakokeessa, jossa oireiden lisäksi tutkittavat myös nielivät erityisen langattoman suoliston olosuhteita mittaavan kapselilaitteen (SmartPill®, Given Imaging ltd, Israel) mahasuolikanavan toimintojen, erityisesti pH:n, läpikulkuajan, suoliston sisäiseen paineen ja supistusten monitoroimiseksi. Oireiden vaikeusaste liittyi paksusuolen sisäiseen paineeseen tavanomaista ruisleipää sisältäneen koepäivän aikana, mutta leipäjaksojen välillä ei havaittu eroja mitatuissa suureissa. Neljännessä tutkimuksessa analysoitiin ensimmäiseen tutkimukseen osallistuneiden 50 tutkittavan mikrobisto ulostenäytteistä ja oirekehitystä neljän viikon aikana seurattiin. Tutkimuksessa havaittiin, että vain vähän FODMAP-hiilihydraatteja sisältävän ruisleipäjakson aikana Klebsiella-bakteeria esiintyi vähemmän ulostenäytteissä kuin tavanomaista ruisleipää sisältäneen koejakson aikana. Muita eroja suoliston mikrobistossa ryhmien välillä ei havaittu. Tämän tutkimussarjan mukaan vain vähän FODMAP-hiilihydraatteja sisältävä ruisleipä vähentää paksusuolessa tapahtuvaa käymisreaktiota (fermentaatiota) ja siten kaasun tuotto suolistossa vähenee. Edelleen väitöstutkimuksen mukaan vähemmän FODMAP:ja sisältävät leivät voivat olla paremmin siedettyjä kuin tavanomaiset leivät, mutta tavanomaisen leivän vaihtaminen vain vähän FODMAP-hiilihydraatteja sisältävään leipään ei riitä yksistään aiheuttamaan kovin merkittäviä eroja mahasuolikanavan pH:ssa, läpikulkuajassa, paineessa tai mikrobistossa. Vain vähän FODMAP-hiilihydraatteja sisältävää leipää voidaan käyttää osana kokonaisvaltaista FODMAP-rajoitusta.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRAINSAN.pdf 16.83Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record