Benefits of audiovisual memory encoding across the life span

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4444-7
Title: Benefits of audiovisual memory encoding across the life span
Author: Heikkilä, Jenni
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Psychology and Logopedics
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, psykologian ja logopedian osasto
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, avdelningen för psykologi och logopedi
Date: 2018-09-07
Language: eng
ISBN: 978-951-51-4444-7
URI: http://hdl.handle.net/10138/240214
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4444-7
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Although we live in a multisensory world, human memory has been traditionally studied concentrating on just one sensory modality, for example, either audition or vision. Yet, some previous studies have shown better memory performance for audiovisual information than for unisensory information. However, such studies are scarce and they have mainly focused on young adults. In the present series of studies, the effects of audiovisual encoding on later unisensory recognition memory performance were studied in children, young adults, and elderly people. In Studies I and II, these effects were studied in younger adults using both verbal and non-verbal audiovisual stimuli. Study III, in turn, investigated how audiovisual encoding affects recognition memory in school-aged children (mean age 10 years 4 months). Finally, Study IV compared how audiovisual encoding affects auditory recognition memory in elderly people (mean age 71 years) and young adults (mean age 23 years). Overall, recognition memory performance was better in all age groups when the stimulus to be memorized was initially accompanied by a semantically congruent stimulus in the other modality than when it was accompanied by a non-semantic stimulus in the other modality or by no stimulus. Altogether, the results of the present series of studies suggest that semantically congruent audiovisual experiences enhance memory encoding not only in young adults but also in children and elderly people. These results might be useful when developing educational practices for children and young adults, as well as when designing practical applications to alleviate mild memory problems due to normal aging.Muistia on perinteisesti tutkittu yhden aistin, joko näön tai kuulon, avulla, vaikka elämme moniaistisessa ympäristössä. On jonkin verran aiempaa näyttöä siitä, että muistaminen on parempaa, kun mieleen painettava tieto on yksiaistisen sijaan audiovisuaalista. Tutkimukset aiheesta ovat kuitenkin harvalukuisia, ja keskittyneet pääosin vain nuoriin aikuisiin. Tässä väitöskirjassa tutkittiin audiovisuaalisen mieleen painamisen vaikutusta yksiaistiseen tunnistusmuistiin lapsilla, nuorilla aikuisilla sekä ikääntyvillä. Väitöskirjan ensimmäisessä ja toisessa osatyössä ilmiötä tutkittiin nuorilla aikuisilla käyttäen sekä kielellisiä että ei-kielellisiä ärsykkeitä. Väitöskirjan kolmannessa osatyössä tutkittiin, miten audiovisuaalinen mieleen painaminen vaikuttaa tunnistusmuistiin alakouluikäisillä lapsilla (keski-ikä 10 v 4 kk). Väitöskirjan neljännessä osatyössä verrattiin audiovisuaalisen mieleen painamisen vaikutusta auditoriseen tunnistusmuistiin ikääntyvillä (keski-ikä 71 vuotta) ja nuorilla aikuisilla (keski-ikä 23 vuotta). Suoritus tunnistusmuistitehtävissä oli kaikilla ikäryhmillä parempi, kun mieleen painettavan ärsykkeen kanssa esitettiin merkitykseltään yhtenevä ärsyke toiselta aistikanavalta verrattuna merkityksettömän ärsykkeen esittämiseen tai vain yksiaistiseen esittämiseen. Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittavat, että merkitykseltään yhtenevät audiovisuaaliset ärsykkeet parantavat mieleen painamista nuorten aikuisten lisäksi myös lapsilla ja ikääntyvillä. Tutkimuksista saadun tiedon avulla voidaan mahdollisesti kehittää uusia menetelmiä lasten kouluoppimisen ja nuorten opiskelun tukemiseen, ja myös ikääntymisen aiheuttamaa muistin heikkenemistä voidaan mahdollisesti kompensoida audiovisuaalisen tiedon avulla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Benefits.pdf 456.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record