Itämeren fysiikka, tila ja tulevaisuus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/241382
Title: Itämeren fysiikka, tila ja tulevaisuus
Author: Myrberg, Kai; Kuosa, Harri; Leppäranta, Matti
Publisher: Yliopistopaino
Date: 2006
Language: fin
Belongs to series: Palmenia-sarja ; 17
ISBN: 951-570-654-8
ISSN: 1795-8598
DOI: http://doi.org/10.31885/2018.00022
URI: http://hdl.handle.net/10138/241382
Abstract: Itämeren fysiikka, tila ja tulevaisuus on ensimmäinen Itämeren fysiikan oppikirja, jossa tuodaan esille myös fysiikan kytkennät Itämeren tilaan ja ekologiaan. Alalta on olemassa runsaasti eritasoista tietoa. Tämä tieto on kuitenkin melko hajallaan, eikä kokonaisvaltaista kirjallisuutta ole vielä paljon. Kirja sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen Itämeren altaista ja niiden topografiasta sekä hydrografiasta, Itämeren lämpötaloudesta ja kiertoliikkeestä sekä jääoloista. Lisäksi käydään läpi Itämeren kriittisiä prosesseja kuten suolapulssien esiintyminen, kumpuaminen ja vedenkorkeuden muutokset. Itämeren fysiikan ymmärtäminen on tärkeää, sillä se määrää ne ulkoiset olosuhteet, joissa meren kemialliset ja biologiset prosessit tapahtuvat. Meren fysikaalisten ominaisuuksien tuntemus luo perustan koko Itämeri-systeemin toiminnan ymmärtämiseen. Teoksen loppuosassa esitellään Itämeren pitkäaikaisia muutoksia ja tarkastellaan Itämeren tulevaisuutta erilaisten ilmastoskenaarioiden avulla.
Subject (yso): hydrologia
merentutkimus
merialueet
meriensuojelu
meritiede
merivesi
murtovesi
ympäristönsuojelu
Itämeri
Rights: CC BY 4.0
Usage restriction: openAccess


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Itämeren_fysiikka_tila_ja_tulevaisuus.pdf 10.43Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

CC BY 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0