Itämeren fysiikka, tila ja tulevaisuus

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/241382
Titel: Itämeren fysiikka, tila ja tulevaisuus
Författare: Myrberg, Kai; Kuosa, Harri; Leppäranta, Matti
Utgivare: Yliopistopaino
Datum: 2006
Språk: fi
Tillhör serie: Palmenia-sarja ; 17
ISBN: 951-570-654-8
ISSN: 1795-8598
DOI: http://doi.org/10.31885/2018.00022
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/241382
Abstrakt: Itämeren fysiikka, tila ja tulevaisuus on ensimmäinen Itämeren fysiikan oppikirja, jossa tuodaan esille myös fysiikan kytkennät Itämeren tilaan ja ekologiaan. Alalta on olemassa runsaasti eritasoista tietoa. Tämä tieto on kuitenkin melko hajallaan, eikä kokonaisvaltaista kirjallisuutta ole vielä paljon. Kirja sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen Itämeren altaista ja niiden topografiasta sekä hydrografiasta, Itämeren lämpötaloudesta ja kiertoliikkeestä sekä jääoloista. Lisäksi käydään läpi Itämeren kriittisiä prosesseja kuten suolapulssien esiintyminen, kumpuaminen ja vedenkorkeuden muutokset. Itämeren fysiikan ymmärtäminen on tärkeää, sillä se määrää ne ulkoiset olosuhteet, joissa meren kemialliset ja biologiset prosessit tapahtuvat. Meren fysikaalisten ominaisuuksien tuntemus luo perustan koko Itämeri-systeemin toiminnan ymmärtämiseen. Teoksen loppuosassa esitellään Itämeren pitkäaikaisia muutoksia ja tarkastellaan Itämeren tulevaisuutta erilaisten ilmastoskenaarioiden avulla.
Subject (ysa): hydrologia
merentutkimus
merialueet
meriensuojelu
meritiede
merivesi
murtovesi
ympäristönsuojelu
Itämeri
Licens: CC BY 4.0
Användningsbegränsning: openAccess


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Itämeren_fysiikka_tila_ja_tulevaisuus.pdf 10.43Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post

CC BY 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0