Itämeren fysiikka, tila ja tulevaisuus

Show simple item record

dc.contributor.author Myrberg, Kai
dc.contributor.author Kuosa, Harri
dc.contributor.author Leppäranta, Matti
dc.date.accessioned 2018-09-07T10:42:53Z
dc.date.available 2018-09-07T10:42:53Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.isbn 951-570-654-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/241382
dc.description.abstract Itämeren fysiikka, tila ja tulevaisuus on ensimmäinen Itämeren fysiikan oppikirja, jossa tuodaan esille myös fysiikan kytkennät Itämeren tilaan ja ekologiaan. Alalta on olemassa runsaasti eritasoista tietoa. Tämä tieto on kuitenkin melko hajallaan, eikä kokonaisvaltaista kirjallisuutta ole vielä paljon. Kirja sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen Itämeren altaista ja niiden topografiasta sekä hydrografiasta, Itämeren lämpötaloudesta ja kiertoliikkeestä sekä jääoloista. Lisäksi käydään läpi Itämeren kriittisiä prosesseja kuten suolapulssien esiintyminen, kumpuaminen ja vedenkorkeuden muutokset. Itämeren fysiikan ymmärtäminen on tärkeää, sillä se määrää ne ulkoiset olosuhteet, joissa meren kemialliset ja biologiset prosessit tapahtuvat. Meren fysikaalisten ominaisuuksien tuntemus luo perustan koko Itämeri-systeemin toiminnan ymmärtämiseen. Teoksen loppuosassa esitellään Itämeren pitkäaikaisia muutoksia ja tarkastellaan Itämeren tulevaisuutta erilaisten ilmastoskenaarioiden avulla. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Yliopistopaino fi
dc.relation.ispartofseries Palmenia-sarja ; 17
dc.rights CC BY 4.0
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi
dc.title Itämeren fysiikka, tila ja tulevaisuus fi
dc.type Kirja fi
dc.subject.ysa hydrologia fi
dc.subject.ysa merentutkimus fi
dc.subject.ysa merialueet fi
dc.subject.ysa meriensuojelu fi
dc.subject.ysa meritiede fi
dc.subject.ysa merivesi fi
dc.subject.ysa murtovesi fi
dc.subject.ysa ympäristönsuojelu fi
dc.subject.ysa Itämeri fi
dc.identifier.doi http://doi.org/10.31885/2018.00022
dc.relation.issn 1795-8598
dc.rights.accesslevel openAccess
dcterms.accessRights Unrestricted online access

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Itämeren_fysiikka_tila_ja_tulevaisuus.pdf 10.43Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY 4.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0