Seed quality attributes in seedling production of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.)

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-612-0
Title: Seed quality attributes in seedling production of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.)
Author: Himanen, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Doctoral Programme in Sustainable Use of Renewable Natural Resources
Natural Resources Institute Finland
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-10-05
Language: en
Belongs to series: Dissertationes Forestales - URN:ISSN:1795-7389
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-612-0
http://hdl.handle.net/10138/242104
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The artificial regeneration of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in the Nordic countries relies on planting containerized seedlings originating from seeds collected from either seed orchards or forest stands. The aim of this thesis is to investigate the effect of seed quality attributes on seedling production and to study whether it is possible to enhance germinability and seedling health through seed soaking treatments. The variation in seed quality among individual trees and clones and the components of seed weight variance are also studied. Commercial seed lots were screened for microbes and the effect of soaking treatment on microbial abundance was analyzed. The three seed lots contained some pathogenic fungi, but most fungi found were saprophytic. The seed lots differed in their likelihood to suffer from damping-off when germinated in water agar medium but not in peat. With current production methods seed-borne fungi do not have a great impact for seedling health, but altering for example the growing media may increase their importance. Seedling quality declined with increasing emergence time in an experiment on 1-year-old seedlings in the nursery, thus emphasizing the importance of fast germination. Seed soak-sorting hastened the emergence and increased seedling size more in 1.5-year-old containerized seedlings compared to the 1-year-old seedling crop in addition of decreasing the proportion of cull seedlings. The proportion of full seeds varied between individual trees and clones in cones collected from a forest stand and from a seed orchard. The average seed weights differed between trees or clones, but intracone variation was the greatest source of seed weight variance. This indicates that weight-based seed sorting may have a smaller impact on the genetic diversity of seed lots than previously thought. Seed and seedling producers as well as society have different preferences for seed quality attributes and different tools for quality management.Kuusi (Picea abies (L.) Karst.) on metsänviljelyn pääpuulaji Pohjoismaissa. Suomessa tuotetaan vuosittain noin 100 miljoonaa kuusen tainta. Kuusen siementuotanto on sidoksissa lajin lisääntymisbiologiaan: hyvät siemenvuodet toistuvat harvoin ja merkittävä osa siemenistä on tavallisesti tyhjiä tai hyönteisten vaurioittamia. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan siementen laadun eri osa-alueiden vaikutusta paakkutaimituotantoon sekä mahdollisuuksia parantaa siementen ja taimien laatua siementen esikäsittelyillä. Lisäksi tarkastellaan siementen laadun ja painon vaihtelua metsiköstä ja siemenviljelykseltä kerätyssä aineistossa ja vaihtelun merkitystä siemensaantoon. Väitöskirjan ensimmäisessä osajulkaisussa eristettiin kaupallisista siemeneristä niissä esiintyvät sienet ja tutkittiin siementen liotuskäsittelyiden vaikutusta näiden runsauteen. Tutkituissa kolmessa siemenerässä esiintyi patogeenisiä sienilajeja, mutta suurin osa lajistosta oli saprofyyttistä. Taimipolteoireiden esiintyvyyttä tutkittiin agar-alustalla ja turpeessa tehdyissä orastumiskokeissa. Taimipoltteen yleisyys vaihteli siemenerittäin agar-alustalla, muttei turpeessa, mikä korostaa kasvatusolosuhteiden merkitystä siementen mukana leviävien sienitautien ehkäisemisessä. Siementen liotuskäsittelyt aikaistivat itämistä laboratoriossa sekä orastumista taimitarhakokeissa. Liotuskäsittelyn avulla voitiin lajitella siemeneristä pois tyhjät ja hyönteisten vaurioittamat siemenet. Työn toisessa osajulkaisussa tarkasteltiin yksivuotiaaksi kasvatetuilla taimilla orastumisajankohdan ja taimien laadun yhteyttä. Mitä myöhemmin taimi orastui, sitä todennäköisemmin siitä kehittyi huonolaatuinen, ns. raakkitaimi. Siementen liotuskäsittelystä oli hyötyä 1,5-vuotiaaksi kasvatettujen taimien kehitykselle. Tulosten mukaan raakkitaimien osuus pieneni ja taimien koko kasvoi liotuskäsittelyn seurauksena. Tulosten perusteella esikäsittelyn vaikutus riippuu itämisen ja taimien alkukehityksen aikaisista olosuhteista. Väitöskirjan neljännessä osajulkaisussa havaittiin täysien siementen osuuksien vaihtelevan yksittäisten puiden, tai siemenviljelyksillä kloonien, välillä. Metsikköaineistossa myös hyönteistuhojen osuus vaihteli puittain. Siementen keskipainot vaihtelivat niin ikään puiden tai kloonien välillä, mutta varianssikomponenttianalyysin mukaan kävyn sisäinen siementen painon varianssi on käpyjen ja puiden tai kloonien välistä painovaihtelua suurempaa. Siementen painolajittelu vaikuttaa näin ollen vähemmän siemenerän geneettiseen kokoonpanoon kuin aiemmin on ajateltu. Siementen laatu ei ole siementuottajien, taimitarhatuotannon ja yhteiskunnan näkökulmista yhtenäinen käsite vaan laadun eri osa-alueet ovat niille eri tavoin merkityksellisiä, ja niiden keinot laadun ohjailuun ovat erilaisia.
Subject:
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Seedqual.pdf 1.513Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record