The association between maladaptive and adaptive perfectionism and burnout among primary school teachers

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/242584
Julkaisun nimi: The association between maladaptive and adaptive perfectionism and burnout among primary school teachers
Tekijä: Lyytinen, Nina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
Opinnäytteen taso: Lisensiaatintyö
Tiivistelmä: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella positiivisen ja negatiivisen perfektionismin yhteyttä opettajien työuupumukseen. Tutkimukseen osallistui 76 opettajaa. Tutkimusaineisto kerättiin vuosina 2013-2014 Tutkimuksessa käytetyt menetelmät olivat taustatietokysely, Maslachin yleinen työuupumuksen arviointimenetelmä MBI-GS ja perfektionismia arviointiin käyttämällä urheilussa käytettyä moniulotteista kyselylomaketta sovellettuna opettajille. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että opettajien perfektionistiset pyrkimykset (ns. positiivinen perfektionismi) eivät ole yhteydessä työuupumukseen. Sen sijaan perfektionistiset huolet ja omaan epätäydellisyyteen kohdistuva itsekriittisyys (ns. Negatiivinen perfektionismi) olivat tutkimustulosten mukaan yhteydessä opettajien työuupumukseen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi työhyvinvointi-interventioiden kehittämisessä henkilöille, joilla on negatiivisia perfektionistia piirteitä ja siten kohonnut riski työuupumuksen kehittymiselle.We examined the association between maladaptive and adaptive aspects of perfectionism and burnout among Finnish primary school teachers. Burnout was measured using the Maslach Burnout Inventory General Survey (MBI–GS), and assessed perfectionism using a questionnaire applied to teachers from the Multidimensional Inventory on Perfectionism in Sport. Participants consisted of 76 primary school teachers. After adjusting multiple regression analyses for age, gender, and years in education, we found that striving for perfection (adaptive perfectionism) did not associate with burnout. However, maladaptive aspects of perfectionism, such as negative reactions to imperfection and, to a lesser extent, pressure from students and their parents to perform perfectly were associated with higher burnout scores. In conclusion, primary school teachers characterized by maladaptive perfectionism could be targeted for interventions to reduce rates of burnout in education.
URI: http://hdl.handle.net/10138/242584
Päiväys: 2017-12-12
Oppiaine: Psykologia
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Lyytinen_Nina_Lisensiaattityö.pdf 99.23KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot