Long-acting reversible contraception (LARC) after medically induced abortion

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4428-7
Titel: Long-acting reversible contraception (LARC) after medically induced abortion
Sekundär titel: Pitkäaikainen ehkäisy lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen jälkeen
Författare: Korjamo, Riina
Upphovmannens organisation: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology
|Helsinki University Hospital
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018-09-28
Språk: eng
ISBN: 978-951-51-4428-7
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/243057
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4428-7
Nivå: Artikelavhandling
Abstrakt: The total number of induced abortions has declined, but the 32–45% proportion of repeat abortions has remained stable. Medical abortion has replaced the surgical method and up to 97% of abortions are medically induced today in Finland. Long-acting reversible contraception (LARC), i.e., intrauterine devices and contraceptive implants, is very effective. Initiation of LARC methods at the time of the surgical abortion results in better initiation and continuation rates and prevents both subsequent unplanned pregnancies and induced abortions compared to delayed initiation of LARC. Insertion of an intrauterine device at the time of the medical abortion was not studied before this thesis study. The first aim of this thesis study was to assess the feasibility and safety of immediate (0–3 days) and delayed (2–4 weeks) insertion of a levonorgestrel-releasing intrauterine device (LNG-IUS) after medically induced abortion in a randomized controlled trial. The second aim of this thesis study was to analyze the effect of planned LARCs and LARCs initiated shortly after a medical abortion on subsequent, unwanted pregnancies and abortions in a retrospective cohort setting. The study was conducted in Helsinki University Hospital, Finland. A total of 264 adult women participated in the randomized controlled trial. The LNG-IUS was inserted more often in the immediate-insertion group compared to the delayed-insertion group (127 [96%] vs. 111 [85%)], p=0.004). Per-protocol insertions (only after an uncomplicated medical abortion and in a predefined timeframe) occurred in 116 (87%) vs. 101 (77%) cases, p=0.82. In per-protocol analysis, three-month expulsion rates were 24 (21%) vs. 4 (4%), p<0.001. The total expulsion rates were similar between the groups (3 [3%] vs. 2 [2%], p=1.00), but more partial expulsions occurred in the immediate-insertion group (21 [18%] vs. 2 [2%], p<0.001). Adverse event rates between the groups were similar. A better one-year continuation of LNG-IUS was verified following immediate insertion in 83 (62%) vs. 52 (40%) cases following delayed insertion, p<0.001. One-year expulsion rates were 26 (22%) vs. 12 (12%), p=0.049, respectively. A total of 22 subsequent pregnancies occurred during the one-year follow up: 11 (42%) in the group of women who never received LNG-IUS (n=26), and 11 (5%) in the group of women who initiated LNG-IUS during the trial (n=238) (RR 9.15 [95%CI 4.41–19.02]). The retrospective cohort comprised 666 women. Total of 360 (54%) women planned LARC for contraception, but only 177 (27%) women initiated LARC during a one month following abortion. Subsequent unwanted pregnancies during the median of 21 (IQR 20–22) months follow-up occurred in 59 cases. Most of the pregnancies (30 [16%]) were detected in the group of women who planned but did not initiate LARC, and least (4 [2%]) were detected in the group of women who initiated LARC (RR 7.25 [95%CI 2.61–20.17]). The number of abortions in the groups of ‘planned, but not initiated’ vs. ‘planned and initiated LARC’ was 29 (16%) vs. 4 (2%), RR 7.01 (2.52–19.54). In conclusion, insertion of LNG-IUS immediately after a medically induced abortion is feasible and safe. Even if the LNG-IUS expulsion rate may be elevated, immediate insertion compared to delayed initiation results in better up-take and long-term continuation rates as well as decreased subsequent unwanted pregnancy and abortion rates. Immediate or short-delay LARC insertion with minimal barriers should be liberally available to all women choosing contraception after medical abortion today.Raskaudenkeskeytysten kokonaismäärä on vähentynyt sekä Suomessa että maailmalla, mutta toistuvien keskeytysten osuus (32–45%) on pysynyt vakaana. Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys on syrjäyttänyt kirurgisen keskeytyksen monissa maissa ja Suomessa jo lähes kaikki (97%) keskeytykset tehdään lääkkeellisesti. Pitkäaikainen raskaudenehkäisy (engl. long-acting reversible contraception, LARC) eli kohdunsisäiset kierukat ja ihonalaiset kapselit ovat erittäin tehokkaita ehkäisymenetelmiä. Niiden käytön aloitus kirurgisen keskeytyksen yhteydessä lisää sekä ehkäisyn käyttöä että vähentää myöhempiä suunnittelemattomia raskauksia. Kierukan asetusta välittömästi lääkkeellisen keskeytyksen yhteydessä ei ole tutkittu aiemmin. Tämän väitöstutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkoituksena oli selvittää välittömän (0–3 päivää) ja myöhemmin (2–4 viikon kuluttua) aloitetun hormonikierukkaehkäisyn käyttökelpoisuutta ja turvallisuutta lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen jälkeen (KILKE-tutkimus, KIerukka Lääkkeellisen KEskeytyksen jälkeen). Tutkimuksen toisessa osassa selvitettiin kuukauden kuluessa aloitetun pitkäaikaisen ehkäisyn vaikutusta uusien raskauksien ja uusintakeskeytysten ilmaantuvuuteen (CHOICE-tutkimus). Tutkimus toteutettiin Helsingin yliopistollisessa sairaalassa, Naistentautien ja synnytysten klinikassa. Satunnaistettuun KILKE-tutkimukseen osallistui 264 aikuista naista. Hormonikierukkaehkäisy aloitettiin useammin välittömän asetuksen (96%) kuin myöhemmän aloituksen ryhmässä (85%). Välittömästi asetetuista kierukoista kolmen kuukauden aikana poistui kokonaan tai osittain 21% ja myöhemmin asetetuista 4%. Kokonaan poistuneiden kierukoiden määrä oli samanlainen molemmissa ryhmissä, mutta osittain poistuneita kierukoita oli enemmän välittömän asetuksen ryhmässä (18% vs. 2%). Välittömästi asetettu kierukka oli kuitenkin vuoden kuluttua paremmin käytössä kuin myöhemmin asetettu (62% vs. 40%). Raskaudenkeskeytyksen jälkeisten ongelmien ilmaantuvuudessa ei ollut eroa ryhmien välillä. CHOICE-kohorttitutkimus koostui 666 naisen tiedoista. Näistä naisista 360 (54%) suunnitteli pitkäaikaista ehkäisymenetelmää raskaudenkeskeytyksen jälkeiseksi ehkäisyksi, mutta ainoastaan 177 (27%) naiselle se aloitettiin. Lähes kahden vuoden seuranta-aikana todettiin yhteensä 59 ei-toivottua raskautta. Raskauksista suurin osa todettiin naisilla, jotka suunnittelivat, mutta eivät kuitenkaan aloittaneet pitkäaikaista ehkäisyä. Vähiten taas uusia ei-toivottuja ja keskeytettyjä raskauksia todettiin naisilla, joille pitkäaikainen ehkäisy aloitettiin. Aloitettu pitkäaikainen ehkäisy pienensi uuden ei-toivotun raskauden ja uusintakeskeytyksen riskiä yli 7-kertaisesti verrattuna niiden naisten ryhmään, joka suunnitteli, muttei aloittanut kierukka- tai kapseliehkäisyä. Lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen yhteydessä hormonikierukkaehkäisyn aloitus on toteutettavissa ja turvallista. Vaikka välittömästi asetettu kierukka voikin osittain poistua useammin kuin myöhemmin asetettu, välitön asetus lisää kierukkaehkäisyn aloituksia ja pitkäaikaista käyttöä. Välittömästi tai vain lyhyellä viiveellä keskeytyksen jälkeen aloitettu pitkäaikainen ehkäisy vähentää uusia ei-toivottuja raskauksia ja raskaudenkeskeytyksiä. Pitkäaikaisten ehkäisymenetelmien tulisikin olla helposti, nopeasti ja joustavasti saatavilla kaikille lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen jälkeistä ehkäisyä pohtiville naisille.
Licens: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
LONGACTI.pdf 1.448Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post