International Organisations and the Securitisation of the Environment in Post-Conflict Western Balkans

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3332-8
Julkaisun nimi: International Organisations and the Securitisation of the Environment in Post-Conflict Western Balkans
Tekijä: Hakala, Emma
Tekijän organisaatio: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi
Julkaisija: University of Helsinki
Päiväys: 2018-09-29
Kieli: eng
ISBN: 978-951-51-3332-8
URI: http://hdl.handle.net/10138/243082
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3332-8
Opinnäytteen taso: Monografiaväitöskirja
Tiivistelmä: Environmental security is broadly defined as a concept concerned with the relationship of threats between environmental change and human society. While its focus often is on the consequences of environmental threats like pollution and climate change, it also entails the potential of environment to serve as a basis for cooperation. This Doctoral dissertation is a historical analysis of the concept of environmental security in international cooperation in the post-conflict Western Balkans from 1999 onwards. The analysis examines the securitisation of environment carried out by international organisations. It looks at the way in which actors like UN agencies and OSCE, aimed to enhance human security and encourage trans-boundary cooperation through environmental causes, thereby attempting to contribute to overall stability in the region. The dissertation examines the implications that environmental security discourse had in terms of both environmental cooperation and the concept of security. In terms of theory, the dissertation relies on the securitisation framework introduced by the Copenhagen School. It considers security as constructed through an inter-subjective process between a referent object, a securitising agent and an audience. Securitisation may help to raise new issues onto the political agenda, but it may also end up restricting democratic discussion or lead to militarisation. However, the dissertation follows scholars like Balzacq, Oels, and Trombetta in arguing that the practices of security may also need to change as new challenges like climate change arise. Indeed, the wider aim of the dissertation is to yield new insights into the securitization framework itself. Therefore, it looks at the degree to which the process in the Western Balkans has led to securitisation through the emergence of new environmental security practices and policies. The research shows that in the Western Balkans, the securitisation of environment was primarily used as a tool for peace-building. It has only led to a limited degree of securitisation, although some new security practices emerged, such as the mapping of environmental threats. As a concept, however, environmental security has been useful for focusing cooperation on multiple sectors. The results overall suggest that there is a need for new, more comprehensive and inclusive security logic to counter threats like climate change.Ympäristöturvallisuuden voi määritellä laajasti ympäristön ja yhteiskunnan toisilleen muodostamien uhkien suhteena. Usein käsite keskittyy saastumisen ja ilmastonmuutoksen kaltaisten uhkien seurauksiin, mutta sen piirissä on käsitelty myös ympäristön roolia yhteistyön ja rauhan edistäjänä. Tämä väitöskirja käsittelee historiallisen analyysin keinoin ympäristöturvallisuuden käsitettä kansainvälisessä yhteistyössä konfliktinjälkeisellä Länsi-Balkanilla. Tutkimus tarkastelee kansainvälisten järjestöjen toimintaa ympäristön turvallistamiseksi. Muun muassa YK-järjestöt ja ETYJ pyrkivät käyttämään ympäristöongelmien ratkaisua yhteisenä tavoitteena, joka samalla auttaisi parantamaan inhimillistä turvallisuutta ja edistämään alueellista yhteistyötä. Väitöskirja selvittää, millaisia vaikutuksia ympäristöturvallisuuden käsitteellä oli niin ympäristö- kuin turvallisuussektorilla. Tutkimus perustuu ns. Kööpenhaminan koulukunnan turvallistamisteoriaan. Siinä turvallisuus muodostuu inter-subjektiivisessa prosessissa turvallistaja-agentin, objektin ja yleisön välillä. Turvallistaminen voi auttaa priorisoimaan asioita poliittisessa keskustelussa, mutta se voi myös johtaa demokraattisen keskustelun rajoittumiseen. Uusimman tutkimuksen mukaan kuitenkin myös turvallisuussektori muuttuu ja avautuu ilmastonmuutoksen kaltaisten uusien uhkien edessä. Tämä väitöskirja pyrkiikin tuomaan uusia näkökulmia myös turvallistamisen teoriaan. Huomio on erityisesti siinä, miten ympäristöongelmien ratkaisemiksi on syntynyt uusia turvallisuuskäytäntöjä. Tutkimustulokset osoittavat, että ympäristön turvallistaminen toimi Länsi-Balkanilla pitkälti rauhanrakentamisen ja vakauttamisen työkaluna. Kansainväliset järjestöt eivät kuitenkaan onnistuneet tuomaan ympäristöturvallisuuden käsitettä politiikanteon valtavirtaan alueen maissa, vaikka muutamia uusia turvallisuuskäytäntöjä syntyikin. Ennen kaikkea ympäristöturvallisuuden käsite osoittautui hyödylliseksi jäsentämään sektorit ylittävää yhteistyötä ympäristöuhkien torjumiseksi. Tutkimuksen perusteella laajalle ja entistä avoimemmalle turvallisuuskäsitteelle näyttää yleisemminkin olevan tarve, kun ympäristöön liittyvät uhkat tulevat yhä konkreettisemmiksi.
Avainsanat: poliittinen historia
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Internat.pdf 2.637MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot