Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet : Osa 1. Katsaus käsitteisiin ja kirjallisuuteen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/24340

Citation

Villanen , S & Peltola , L 2004 , Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet : Osa 1. Katsaus käsitteisiin ja kirjallisuuteen . Suomen ympäristö , Nro 723 , Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto . < http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=72615&lan=fi >

Title: Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet : Osa 1. Katsaus käsitteisiin ja kirjallisuuteen
Author: Villanen, Sampo; Peltola, Lasse
Contributor organization: Sosiaalitieteiden laitos
Yhteiskuntapolitiikka
Publisher: Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto
Date: 2004
Language: fin
Number of pages: 64
Belongs to series: Suomen ympäristö
ISBN: 952-11-1821-0
ISSN: 1238-7312
URI: http://hdl.handle.net/10138/24340
Abstract: Katsaus on osa ympäristöministeriön rahoittamaa tutkimusta Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet kaavoituksessa, jonka tavoitteena on selvittää suomalaisten maankäytön konfliktien piirteitä ja ratkaisumahdollisuuksia maankäytön suunnittelussa. Katsauksessa esitellään konflikteihin ja niiden ratkaisuun ja hallintaan liittyvää tutkimusta. Tavoitteena on löytää maankäytön konflikteja jäsentäviä määritelmiä ja näkökulmia, joiden pohjalta voidaan lähestyvä käytännöllisiä konfliktinratkaisun ongelmia. Omissa luvuissaan käsitellään maankäytön konfliktien erityispiirteitä ja konfliktien ratkaisun ja hallinnan malleja. Konfliktien ratkaisu ja hallinta on ajankohtainen aihe. Maankäyttö- ja rakennuslain pyrkimys vuorovaikutuksen lisäämiseen korostaa paikallisten toimijoiden valmiuksia ja keskinäisten suhteiden merkitystä kaavoituksessa. Vuorovaikutus voi kuitenkin merkitä paitsi yhteistyön helpottumista myös jännitteiden ja ristiriitojen puhkeamista konflikteiksi. Tästä syystä erilaisia konfliktien ratkaisun ja hallinnan keinoja tarvitaan maankäytön suunnittelussa entistä kipeämmin.
Subject: 514 Sosiaalitieteet
yhdyskuntasuunnittelu
maankäyttö
konfliktit
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
konfliktit_SY723.pdf 454.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record