Working with Identities Promoting Student Teachers Professional Development

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5782-3
Title: Working with Identities Promoting Student Teachers Professional Development
Author: Stenberg, Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The starting point of the study was that good teaching requires a teacher to be aware of the sources of his or her pedagogical decisions; that is, personal values, beliefs and understandings. From this perspective, a teacher s professional development refers to a process of extending one s self-knowledge. The aim of this study was to promote student teachers' professional development with the help of identity work. Identity work refers to reflecting on both personal and professional experiences. Identity work consists of student teachers self-reflection on their life experiences (self-identity) and video diary-based reflection on their classroom practice (professional identity). The research questions of the study were 1) how is identity work manifested by the participants? and 2) what is the potential of identity work in promoting student teachers professional development? The research data was collected from four student teachers in the academic year 2007-2008; the research group had 24 meetings during the research process. Student teachers take part in a multimode teacher education programme, where students work as ordinary teachers in schools during their university studies. The data collection was conducted by using two methods: participants narratives based on autobiographical writings and video diaries based on participants lessons. Narrative research data was analysed by employing qualitative methods and strategies as they were needed in the research. The research results revealed four different ways of working with identities, each of them revealing different aspects of and approaches to identity work. The results also showed that identity work has the potential to promote professional development. As the research progressed, there were visible changes in the participants reflection. However, despite encouraging results, some issues should be critically questioned. Although reflection sounds attractive and fruitful as a tool for promoting professional development, there are also difficulties and obstacles. On the basis of the results, a proposal for promoting student teachers professional development is offered. Keywords: Teacher identity, identity work, reflection, teacher professional developmentTämän tutkimuksen lähtökohtana on, että hyvä opetus vaatii opettajalta tietoisuutta niistä arvoista, uskomuksista ja käsityksistä, jotka vaikuttavat hänen pedagogisen päätöksen teon taustalla. Tästä näkökulmasta opettajan ammatillinen kehittyminen viittaa opettajan itsetuntemuksen kasvuprosessiin. Tämän laadullisen väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli tukea opettajiksi opiskelevien ammatillista kehittymistä identiteettityön avulla. Identiteettityö koostui opettajiksi opiskelevien elämänkokemusten (persoonallinen identiteetti) reflektoinnista sekä omasta työstään tuotettujen videopäiväkirjojen (ammatillinen identiteetti) reflektoinnista. Tutkimuskysymykset olivat: 1) kuinka identiteettityö ilmenee tutkimushenkilöillä? sekä 2) miten identiteetti työ kehittää opettajiksi opiskelevien ammatillista kehittymistä? Tutkimusaineisto kerättiin neljältä luokanopettajaksi opiskelevalta opiskelijalta lukuvuoden 2007 2008 aikana; tutkimustyhmä kokoontui 24 kertaa. Luokanopettajaksi opiskelevat monimuotokoulutuksessa, jossa opiskelu tapahtuu päätoimisen työn ohella. Tutkimusaineisto koostui tutkimushenkilöiden narratiiveista omaelämäkerrallisten kirjoitusten sekä videopäiväkirjojen pohjalta. Narratiivinen tutkimusaineisto analysoitiin käyttämällä laadullisia menetelmiä, jossa tutkija sovelsi erilaisia tapoja jäsentää tutkimusaineistoa. Tutkimustulokset esittävät neljä erilaista identiteettityöskentelyä. Tulokset paljastivat, että identiteettityöllä voidaan tukea opettajiksi opiskelevien itsetuntemuksen kasvua. Tutkimusprosessin edetessä tutkimushenkilöiden reflektiossa tapahtui näkyviä muutoksia. Tulokset paljastivat lisäksi reflektion käytön haasteellisuuden ja vaikeuden. Tulosten pohjalta tutkimuksessa esitellään malli, jolla voidaan tukea opettajiksi opiskelevien ammatillista kehittymistä. Avainsanat: Opettajan identiteetti, identiteettityö, reflektio, opettajan ammatillinen kehittyminen
URI: URN:ISBN:978-952-10-5782-3
http://hdl.handle.net/10138/24379
Date: 2011-01-28
Subject: kasvatustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Workingw.pdf 1.642Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record