Validiusargumentin rakentuminen suullisen kielitaidon arviointiprojektissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/24442

Citation

Hilden , R 2008 , Validiusargumentin rakentuminen suullisen kielitaidon arviointiprojektissa . julkaisussa A Kallioniemi (Toimittaja) , Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka : Ainedidaktinen symposiumi 8.2.2008 Helsingissä. Osa 2 . Tutkimuksia , Nro 299 , Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos , Helsinki , Sivut 751-762 .

Title: Validiusargumentin rakentuminen suullisen kielitaidon arviointiprojektissa
Author: Hilden, Raili
Other contributor: Kallioniemi, Arto
Contributor organization: Opettajankoulutus
Publisher: Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos
Date: 2008
Language: fin
Number of pages: 12
Belongs to series: Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka
Belongs to series: Tutkimuksia
ISBN: 978-952-10-4970-5
978-952-10-4971-2
ISSN: 1795-2158
URI: http://hdl.handle.net/10138/24442
Abstract: Artikkelissa kuvataan aluksi kielitaidon arvioinnin validiustutkimuksen keskeisiä suuntauksia, joilla kehystetään käynnissä olevan suullisen kielitaidon arviointihankkeen tutkimustehtävä. Tutkimustehtävä kohdentuu kansallisiin opetussuunnitelmaperusteisiin sisältyvän taitotasoasteikon validiuteen, jota tarkastellaan validiusargumentin rakentumisen näkökulmasta. Väitettä asteikon ja sen pohjalta laadittujen puhetehtävien pätevyydestä suullisen taidon mittareina koetellaan Toulminin mallin avulla asettamalla tätä johtopäätöstä tukevat empiiriset lähtötiedot ja niitä tukevat perusteet vastakkain väitettä horjuttavan näytön kanssa. Perusteet ja varaukset koskevat väitetyn johtopäätöksen relevanssia, hyödyllisyyttä, tarkoitettuja seurauksia ja riittävyyttä. Hankkeen tutkijoiden spesifit tutkimusongelmat kohdentuvat johonkin mainituista piirteistä. Validiusargumenttia sovelletaan suullisen kielitaidon arviointihankkeen, Hy-Talkin, kontekstissa. Ongelmanasettelussa ja menetelmävalinnoissa hyödynnetään validiustutkimuksen perinteisempiä sisältö- ja kriteeriperustaisia lähestymistapoja, mutta tehdään myös uusia avauksia tiedon syventämiseksi niistä tulkinnoista ja näkemyksistä, joita suullisten tehtävien suorittajilla ja arvioijilla ilmenee.
Description: Helsingin yliopisto,; Tutkimuksia / Helsingin soveltavan kasvatustieteen laitos; 978-952-10-4970-5; Arto Kallioniemi (toim.); Tutkimuksia / Helsingin soveltavan kasvatustieteen laitos;
Subject: 612 Kielitieteet, kirjallisuus
kielitaidon arviointi
taitotasot
validius
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nd
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: submittedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hilden_adsymp08.pdf 128.1Kb PDF View/Open
hilden_adsymp08.pdf 197.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record