Validiusargumentin rakentuminen suullisen kielitaidon arviointiprojektissa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/24442

Lähdeviite

Hilden , R 2008 , Validiusargumentin rakentuminen suullisen kielitaidon arviointiprojektissa . julkaisussa A Kallioniemi (Toimittaja) , Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka : Ainedidaktinen symposiumi 8.2.2008 Helsingissä. Osa 2 . Tutkimuksia , Nro 299 , Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos , Helsinki , Sivut 751-762 .

Julkaisun nimi: Validiusargumentin rakentuminen suullisen kielitaidon arviointiprojektissa
Tekijä: Hilden, Raili
Toimittaja(t): Kallioniemi, Arto
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Opettajankoulutus
Julkaisija: Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos
Päiväys: 2008
Kieli: fin
Sivumäärä: 12
Kuuluu julkaisusarjaan: Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka Ainedidaktinen symposiumi 8.2.2008 Helsingissä. Osa 2
Kuuluu julkaisusarjaan: Tutkimuksia
ISBN: 978-952-10-4970-5
978-952-10-4971-2
URI: http://hdl.handle.net/10138/24442
Tiivistelmä: Artikkelissa kuvataan aluksi kielitaidon arvioinnin validiustutkimuksen keskeisiä suuntauksia, joilla kehystetään käynnissä olevan suullisen kielitaidon arviointihankkeen tutkimustehtävä. Tutkimustehtävä kohdentuu kansallisiin opetussuunnitelmaperusteisiin sisältyvän taitotasoasteikon validiuteen, jota tarkastellaan validiusargumentin rakentumisen näkökulmasta. Väitettä asteikon ja sen pohjalta laadittujen puhetehtävien pätevyydestä suullisen taidon mittareina koetellaan Toulminin mallin avulla asettamalla tätä johtopäätöstä tukevat empiiriset lähtötiedot ja niitä tukevat perusteet vastakkain väitettä horjuttavan näytön kanssa. Perusteet ja varaukset koskevat väitetyn johtopäätöksen relevanssia, hyödyllisyyttä, tarkoitettuja seurauksia ja riittävyyttä. Hankkeen tutkijoiden spesifit tutkimusongelmat kohdentuvat johonkin mainituista piirteistä. Validiusargumenttia sovelletaan suullisen kielitaidon arviointihankkeen, Hy-Talkin, kontekstissa. Ongelmanasettelussa ja menetelmävalinnoissa hyödynnetään validiustutkimuksen perinteisempiä sisältö- ja kriteeriperustaisia lähestymistapoja, mutta tehdään myös uusia avauksia tiedon syventämiseksi niistä tulkinnoista ja näkemyksistä, joita suullisten tehtävien suorittajilla ja arvioijilla ilmenee.
Avainsanat: 612 Kielitieteet, kirjallisuus
kielitaidon arviointi
taitotasot
validius
Tekijänoikeustiedot:


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
hilden_adsymp08.pdf 128.1KB PDF Avaa tiedosto
hilden_adsymp08.pdf 197.4KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot