Taxon free analysis of mammalian communities in relation to evolutionary survivorship and environmental factors

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3983-2
Title: Taxon free analysis of mammalian communities in relation to evolutionary survivorship and environmental factors
Author: Lintulaakso, Kari
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Doctoral Programme in Geosciences
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Geotieteiden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i geovetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-10-24
Language: eng
Belongs to series: URN:ISSN:1798-7911
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3983-2
http://hdl.handle.net/10138/245417
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This thesis study examines how different species traits are related to the evolutionary survivorship of land mammal taxa and how the trait structure of mammalian communities is related to the climate, habitats and biogeography at the continental level. The study uses large datasets of both fossil and present land mammals from different continents. The results of the evolutionary survivorship of land mammal taxa demonstrate a recurring pattern whereby large mammal genera and species have higher origination and extinction rates and therefore shorter durations. This observed pattern can be explained because of behaviours such as hibernation, torpor and burrowing, collectively termed ‘‘sleep-or-hide’’ (SLOH). SLOH behaviour is more common in small mammals, and they are therefore better protected from environmental extremes than are large mammals, resulting in higher average survivorship and lower origination probabilities. The results of the relationship between species traits and climate provide a reasonably accurate estimate of precipitation values for today’s world, having the strongest correlations between annual precipitation and absolute and relative numbers of species, diet, tooth crown height, and diet and tooth crown height combined. The structures of tropical mammalian communities indicate that the community structure significantly differs between all of the studied vegetation categories, being the highest at major and minor ecosystem levels. The results demonstrate that community structure defined by both dietary and locomotor adaptations is a powerful discriminator of tropical ecosystems and habitats across the continents, but body mass should be interpreted with caution when the research question pertains to multiple continents. In North America climatic differentiation exists at the scale where mammals are divided into 11 distinct faunas and, in Europe, at the scale where there are five faunas. Functional trait differentiation in body mass occurs at a larger spatial scale in North America (eight distinct faunas), but locomotor differentiation is present at all spatial scales, and dietary differentiation is not present at any scale. No significant differentiation in any functional trait at any scale is present in Europe. Since the functional traits (body mass, locomotion, diet) are observable in the fossil record, community-level functional trait analysis has the potential to be used to reconstruct past climatic gradients.Tämä väitöskirja tutkii kuinka erilaiset lajien ominaisuudet liittyvät maanisäkkäiden evolutiiviseen selviytymiseen ja kuinka lajien ominaisuuksiin perustuva nisäkäsyhteisöjen rakenne liittyy ilmastoon, elinympäristöihin ja eliömaantieteeseen. Tutkimuksessa käytettiin laajoja tietokantoja sekä fossiilisista että nykyisistä maanisäkkäistä eri mantereilla. Tulokset maanisäkkäiden evolutiivisesta selviytymisestä osoittavat säännöllisen ilmiön, jossa isommilla nisäkässuvuilla ja -lajeilla on suurempi lajiutumisen ja sukupuuttoon kuolemisen tahti ja siten lyhyempi ajallinen kesto. Tulosta voidaan selittää niiden lajien avulla, jotka viettävät talviunta, horrostavat tai kaivautuvat maahan, ‘‘sleep-or-hide’’ (SLOH) -lajeilla. Koska SLOH-käyttäytyminen on yleisempää pienillä nisäkkäillä, ovat ne siten keskimäärin enemmän suojattuja ympäristön ääriolosuhteilta kuin isommat nisäkkäät ja näin ollen kokonaisuudessaan vaikuttavat pienempien lajien korkeampaan keskimääräiseen selviytymiseen ja matalampaan lajiutumistodennököisyyteen. Tulokset lajien ominaisuuksien suhteesta ilmastoon tuottavat kohtuullisen tarkat arviot nykyajan sadannasta, suurimpien korrelaatioiden ollessa vuotuisen sadannan ja lajien absoluuttisen ja suhteellisen lukumäärän, ruokavalion, hampaan kruunun korkeuden sekä ruokavalion ja hampaan kruunun korkeuden yhdistelmän välillä. Trooppisten lajien yhteisörakenteet taasen olivat tilastollisesti merkitsevästi erilaisia tutkittujen kasvillisuusluokkien välillä, ollen suurin ekosysteemitasolla. Etenkin nisäkäsyhteisöt jotka on jaettu ruokavalio- tai liikkumismuotoryhmiin, erottelevat hyvin mantereiden trooppiset ekosysteemit sekä elinympäristöt, mutta ruumiinkokoon perustuvaa ryhmittelyä kannattaa tulkita varovaisemmin, mikäli useita eri mantereita käsitellään tutkimuksessa. Pohjois-Amerikassa lajistot ovat ilmastoltaan erilaisia mittakaavassa, jossa nisäkkäät on jaettu 11 erilliseen lajistoon kun taasen Euroopassa ne jakautuvat alueellisesti viiteen erilaiseen lajistoon. Ruumiinpainon erojen perusteella Pohjois-Amerikan lajisto jakautuu kahdeksaan kokonaisuuteen, kun taasen liikkumismuodon perusteella lajistot eroavat kaikissa jakoluokissa. Ruokavalion perusteella ei lajistojen välille muodostunut tilastollisia eroja. Euroopassa yksikään lajisto ei eronnut tilastollisesti toisistaan minkään lajiominaisuuden perusteella millään jaolla. Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että niitä havaittavia lajiominaisuuksia, joita voidaan erottaa myös fossiiliaineistosta (ruumiinpaino, liikkumismuoto, ruokavalio) voidaan käyttää nisäkäsyhteisöjen analysointiin ja muinaisten ilmasto-olosuhteiden mallintamiseen.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Taxonfre.pdf 739.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record