Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English Helsingin yliopisto

Hyvän kuntoutuskäytännön perusta.Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa.

Show full item record

Tilaa julkaisu Vie RefWorksiin
Title: Hyvän kuntoutuskäytännön perusta.Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa.
Author: Paltamaa, J; Karhula, M; Suomela-Markkanen, T; Autti-Rämö, I; toim.
Language: Suomi
Abstract: Laki Kelan kuntoutuksesta määrittää, että kuntoutuksen tulee olla hyvän kuntoutuskäytännön mukaista. Tämän Vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeeseen (VAKE) kuuluvan tutkimuksen tavoitteena oli kolmen diagnoosiryhmän – aivoverenkiertohäiriön (AVH), multippeliskleroosin (MS) ja Cerebral Palsyn (CP) – avulla kuvata Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen nykytilaa, sen kehittämistarpeita ja eri kuntoutustoimenpiteiden vaikuttavuutta sekä laatia suositukset hyvästä kuntoutuskäytännöstä. Tutkimus toteutettiin laajassa tutkimusyhteistyössä vuosina 2007–2009. Kirjan toisessa osassa kuvataan AVH-, MS- ja CP-kuntoutuksen nykykäytännöt, jotka perustuvat kuntoutusalan ammattilaisille ja asiantuntijoille tehtyihin kysely- ja haastattelututkimuksiin, sekä esitellään Kelalle lähetettyjen kuntoutussuunnitelmien analyysit. Kirjan kolmas osa käsittelee kuntoutuksen arviointikäytäntöjä. Tulokset perustuvat nykykäytäntöjä selvittäneisiin kysely- ja haastatteluaineistoihin sekä vaikuttavuustutkimuksissa käytettyihin arviointimenetelmiin. Neljännessä osassa esitetään järjestelmällisiin katsauksiin perustuva vaikuttavuusnäyttö AVH-, MS- ja CP-kuntoutujien fysio-, puhe- ja toimintaterapiasta sekä MS:n osalta neuropsykologisesta kuntoutuksesta. Näytön asteen määrittely perustuu Käypä hoito -suosituksen kriteereihin. Kirjan viidennessä osassa esitetään tunnistettujen ongelmien sekä tutkimustulosten perusteella laaditut suositukset hyvistä kuntoutuskäytännöistä Kelan järjestämisvelvollisuuteen kuuluvan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen osalta. Suositukset perustuvat edellä mainittuihin tutkimuksiin ja Asiakkaan äänellä -tutkimukseen. Suositusten tavoitteena on mahdollistaa tämänhetkisen tiedon mukainen asiakaslähtöinen, oikea-aikainen, oikein kohdennettu ja vaikuttava kuntoutus vaikeavammaisille kuntoutujille. Kuntoutujan sujuva ja yksilöllinen kuntoutusprosessi edellyttää suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä eri organisaatioiden välistä, moniammatillista sekä osaavaa yhteistyötä, kuntoutujan näkemyksen ja elämän kokonaistilanteen ymmärtämistä, joustavaa tiedonvälitystä sekä pitkäaikaista ohjausta, tukea ja seurantaa. Kuntoutuksen viitekehyksenä tulee käyttää ICF-luokitusta. Hyvien kuntoutuskäytäntöjen edelleen kehittämiseksi on saatava lisätietoa nykyisistä kuntoutuskäytännöistä, kuntoutuksen vaikuttavuudesta ja sen osoittamiseen soveltuvista arviointimenetelmistä.
Description: 320 s. + 69 sähköistä liitettä
Hinta: 15,00 euroa
ISBN: 978-951-669-849-9 (nid.)
978-951-669-850-5 (pdf)
Date: 2011
Publisher: Kela
Type of publication: Muut julkaisut
Subject: lääkinnällinen kuntoutus; näyttöön perustuva kuntoutus; hyvä kuntoutuskäytäntö; aivoverenkiertohäiriö; MS-tauti; CP-oireyhtymä; kuntoutuksen tutkimus
URI: http://hdl.handle.net/10138/24581

Files in this item

Files Description Size Format View/Open
Hyvan kuntoutuskaytannon perusta.pdf 3.083Mb PDF View/Open
Suositukset hyvista kuntoutuskaytannoista.pdf 112.7Kb PDF View/Open
VAKE_liitepakettiS1-S69.zip 4.441Mb Unknown View/Open
VAKE_liiteS1.pdf 78.69Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS10.pdf 64.45Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS11.pdf 222.9Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS12.pdf 1.026Mb PDF View/Open
VAKE_liiteS13.pdf 238.8Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS14.pdf 107.0Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS15.pdf 188.4Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS16.pdf 174.7Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS17.pdf 190.1Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS18.pdf 92.65Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS19.pdf 185.1Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS2.pdf 123.4Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS20.pdf 21.65Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS21.pdf 61.71Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS22.pdf 48.35Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS23.pdf 48.10Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS24.pdf 50.33Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS25.pdf 94.69Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS26.pdf 30.45Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS27.pdf 26.60Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS28.pdf 27.33Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS29.pdf 30.88Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS3.pdf 146.5Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS30.pdf 31.34Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS31.pdf 25.30Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS32.pdf 30.29Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS33.pdf 30.67Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS34.pdf 30.88Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS35.pdf 32.16Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS36.pdf 28.94Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS37.pdf 28.89Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS38.pdf 32.69Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS39.pdf 29.92Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS4.pdf 144.1Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS40.pdf 29.89Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS41.pdf 26.73Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS42.pdf 26.91Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS43.pdf 42.38Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS44.pdf 37.38Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS45.pdf 26.97Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS46.pdf 30.87Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS47.pdf 45.14Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS48.pdf 21.53Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS49.pdf 26.31Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS5.pdf 123.1Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS50.pdf 29.46Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS51.pdf 30.09Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS52.pdf 33.67Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS53.pdf 26.65Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS54.pdf 28.63Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS55.pdf 42.68Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS56.pdf 39.53Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS57.pdf 132.6Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS58.pdf 43.16Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS59.pdf 85.26Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS6.pdf 280.0Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS60.pdf 43.38Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS61.pdf 62.90Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS62.pdf 84.57Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS63.pdf 38.11Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS64.pdf 53.03Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS65.pdf 50.85Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS66.pdf 24.55Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS67.pdf 73.60Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS68.pdf 43.18Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS69.pdf 44.03Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS7.pdf 65.11Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS8.pdf 251.1Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS9.pdf 172.7Kb PDF View/Open
This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Helda


Advanced Search

Browse

My Account