Hyvän kuntoutuskäytännön perusta.Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa.

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/24581

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Hyvän kuntoutuskäytännön perusta.Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa.
Editor: Paltamaa, J; Karhula, M; Suomela-Markkanen, T; Autti-Rämö, I
Publisher: Kela
Date: 2011
ISBN: 978-951-669-849-9 (nid.)
978-951-669-850-5 (pdf)
URI: http://hdl.handle.net/10138/24581
Abstract: Laki Kelan kuntoutuksesta määrittää, että kuntoutuksen tulee olla hyvän kuntoutuskäytännön mukaista. Tämän Vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeeseen (VAKE) kuuluvan tutkimuksen tavoitteena oli kolmen diagnoosiryhmän – aivoverenkiertohäiriön (AVH), multippeliskleroosin (MS) ja Cerebral Palsyn (CP) – avulla kuvata Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen nykytilaa, sen kehittämistarpeita ja eri kuntoutustoimenpiteiden vaikuttavuutta sekä laatia suositukset hyvästä kuntoutuskäytännöstä. Tutkimus toteutettiin laajassa tutkimusyhteistyössä vuosina 2007–2009. Kirjan toisessa osassa kuvataan AVH-, MS- ja CP-kuntoutuksen nykykäytännöt, jotka perustuvat kuntoutusalan ammattilaisille ja asiantuntijoille tehtyihin kysely- ja haastattelututkimuksiin, sekä esitellään Kelalle lähetettyjen kuntoutussuunnitelmien analyysit. Kirjan kolmas osa käsittelee kuntoutuksen arviointikäytäntöjä. Tulokset perustuvat nykykäytäntöjä selvittäneisiin kysely- ja haastatteluaineistoihin sekä vaikuttavuustutkimuksissa käytettyihin arviointimenetelmiin. Neljännessä osassa esitetään järjestelmällisiin katsauksiin perustuva vaikuttavuusnäyttö AVH-, MS- ja CP-kuntoutujien fysio-, puhe- ja toimintaterapiasta sekä MS:n osalta neuropsykologisesta kuntoutuksesta. Näytön asteen määrittely perustuu Käypä hoito -suosituksen kriteereihin. Kirjan viidennessä osassa esitetään tunnistettujen ongelmien sekä tutkimustulosten perusteella laaditut suositukset hyvistä kuntoutuskäytännöistä Kelan järjestämisvelvollisuuteen kuuluvan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen osalta. Suositukset perustuvat edellä mainittuihin tutkimuksiin ja Asiakkaan äänellä -tutkimukseen. Suositusten tavoitteena on mahdollistaa tämänhetkisen tiedon mukainen asiakaslähtöinen, oikea-aikainen, oikein kohdennettu ja vaikuttava kuntoutus vaikeavammaisille kuntoutujille. Kuntoutujan sujuva ja yksilöllinen kuntoutusprosessi edellyttää suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä eri organisaatioiden välistä, moniammatillista sekä osaavaa yhteistyötä, kuntoutujan näkemyksen ja elämän kokonaistilanteen ymmärtämistä, joustavaa tiedonvälitystä sekä pitkäaikaista ohjausta, tukea ja seurantaa. Kuntoutuksen viitekehyksenä tulee käyttää ICF-luokitusta. Hyvien kuntoutuskäytäntöjen edelleen kehittämiseksi on saatava lisätietoa nykyisistä kuntoutuskäytännöistä, kuntoutuksen vaikuttavuudesta ja sen osoittamiseen soveltuvista arviointimenetelmistä.
Description: 320 s. + 69 sähköistä liitettä
Subject: lääkinnällinen kuntoutus
näyttöön perustuva kuntoutus
hyvä kuntoutuskäytäntö
aivoverenkiertohäiriö
MS-tauti
CP-oireyhtymä
kuntoutuksen tutkimus
Order price: 15,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hyvan kuntoutuskaytannon perusta.pdf 2.940Mb PDF View/Open
Suositukset hyvista kuntoutuskaytannoista.pdf 110.0Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS1.pdf 76.84Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS2.pdf 120.5Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS3.pdf 143.0Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS4.pdf 140.7Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS6.pdf 273.4Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS7.pdf 63.58Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS8.pdf 245.2Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS9.pdf 168.6Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS10.pdf 62.94Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS11.pdf 217.7Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS12.pdf 1002.Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS13.pdf 233.2Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS14.pdf 104.4Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS15.pdf 184.0Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS16.pdf 170.6Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS17.pdf 185.7Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS18.pdf 90.48Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS19.pdf 180.8Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS20.pdf 21.14Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS21.pdf 60.26Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS22.pdf 47.21Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS23.pdf 46.97Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS24.pdf 49.15Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS25.pdf 92.47Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS26.pdf 29.74Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS27.pdf 25.97Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS28.pdf 26.69Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS29.pdf 30.16Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS30.pdf 30.60Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS31.pdf 24.70Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS32.pdf 29.58Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS33.pdf 29.95Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS34.pdf 30.15Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS35.pdf 31.40Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS36.pdf 28.26Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS37.pdf 28.21Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS38.pdf 31.92Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS39.pdf 29.22Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS40.pdf 29.19Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS41.pdf 26.10Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS42.pdf 26.28Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS43.pdf 41.39Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS44.pdf 36.51Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS45.pdf 26.33Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS46.pdf 30.15Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS47.pdf 44.08Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS48.pdf 21.03Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS49.pdf 25.69Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS50.pdf 28.77Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS51.pdf 29.38Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS52.pdf 32.88Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS53.pdf 26.03Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS54.pdf 27.96Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS55.pdf 41.68Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS56.pdf 38.60Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS57.pdf 129.5Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS58.pdf 42.15Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS59.pdf 83.26Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS60.pdf 42.36Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS61.pdf 61.43Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS62.pdf 82.58Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS63.pdf 37.21Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS64.pdf 51.78Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS65.pdf 49.66Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS66.pdf 23.98Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS67.pdf 71.88Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS68.pdf 42.17Kb PDF View/Open
VAKE_liiteS69.pdf 42.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record