University of the Arts Helsinki

 

Publication archive HELDA increases the visibility, use and impact of the University of the Arts Helsinki’s publications. Fully text-based data produced at the University of the Arts Helsinki, such as doctoral theses, MA and Licentiate theses, artistic research, research articles, publication series and education material are stored in the archive. There is Open Access to the data. Data stored in the archive is taken care of and given a permanent web address.

Collections

Recent Submissions

 • Doctors in Performance conference : the first festival conference of music performance and artistic research (2014 : Helsinki) (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2014)
 • Richard Wagner and the North (2013 : Helsinki) (Taideyliopisto, 2013)
 • Traces of Performance: Opera, Music Theatre, and Theatre Music in the Long 19th Century (2013 : Helsinki) (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2013)
 • Unknown author (Sibelius-Akatemia DocMus-tohtorikoulu, 2015)
 • Unknown author (Sibelius-Akatemia DocMus-tohtorikoulu, 2015)
 • Unknown author (Sibelius-Akatemia DocMus-tohtorikoulu, 2014)
 • Unknown author (Sibelius-Akatemia DocMus-tohtorikoulu, 2014)
 • Unknown author (Sibelius-Akatemia DocMus-tohtorikoulu, 2013)
 • Unknown author (Sibelius-Akatemia DocMus-tohtorikoulu, 2013)
 • Unknown author (Sibelius-Akatemia DocMus-tohtorikoulu, 2012)
 • Unknown author (Sibelius-Akatemia DocMus-tohtorikoulu, 2012)
 • Liturgical Organ Music and Liturgical Organ Playing in the Long 19th Century (2016 : Helsinki) (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, 2016)
 • Monni, Kirsi; Allsopp, Ric (2015)
  This collection of texts reflects some of the different discourses, practices and approaches explored by the participants of the Erasmus Intensive Project (IP) Practicing Composition: Making Practice initiated and coordinated by the MA SODA (Solo/ Dance/ Authorship) programme at the Inter-University Centre for Dance (HZT), University of the Arts, Berlin (2011–2013). The IP provided a framework for the live, interactive sharing, discussion and analysis of dramaturgical, compositional and choreographic approaches to physically based performance used in a number of practice-led graduate dance and choreographic Master's programmes in Europe. The book includes keynote lectures, descriptions and documentation of the workshops, with new dialogues inspired by encounters between IP partner programmes. Among the discussed topics are poiesis, poetics, latency, assemblage, formless, interruption, emergent choreography, collective learning environments, framed reality and post-identity politics. Contributions from: Ric Allsopp, Niels Bovri, Joao DaSilva, Scott deLahunta, Ellen Jeffrey, Emilie Gallier, Konstantina Georgelou, Saara Hannula, Martin Hargreaves, Kiran Kumar, Miika Luoto, Sergiu Matis, Kirsi Monni, Sophia New, Mila Pavicevic, Victoria Perez Royo, Goran Sergej Pristas, Ari Tenhula, Jasna Zmak.
 • Niiniketo, Viivi (2015)
  Kirjallisen opinnäytteen "Minä rajattuna ja avattuna" keskeinen kysymys on: "Mitä minuna oleminen on, kun esiinnyn?" Aihe avaa laajan pohdinnan olemisesta, minuudesta sekä esiintyjyydestä. Pyrkimys on avata niiden merkityksiä ja laajentaa ymmärrystä minuna ja esiintyjänä olemisesta. Kirjallisen työn rakenteessa hyödynnetään rajaamista ja avaamista, jotta kirjallinen työ, teokset, yksilö ja maailma hahmottuvat ja jäsentyvät. Rajaamisen taustalla on ajatus, että kaikki olemassa oleva luo yhden suuren kokonaisuuden, josta voi rajata pienempiä yksityiskohtia. Nämä rajat avaavat sisällensä aina uuden maailman, jota voi puolestaan tarkastella omana kokonaisuutenaan. Kaikki nämä eri kokonaisuudet ovat suhteessa toisiinsa muodostaen monimuotoisia ja eläviä verkostoja. Rajat avaavat mahdollisuuksia. Ensin rajataan "minä" maailmasta kääntäen huomio yksilön "sisäiseen maailmaan". Tässä omassa sisäisyydessä tarkastellaan kehomieltä ja tietoisuutta Timo Klemolan näkemysten pohjalta. Ontologisia kysymyksiä pohditaan Kirsi Monnin Heideggerin tulkinnan kautta. Ihminen on omaa olemistaan aina omasta situaatiostaan käsin. Hän on myös osallinen maailman olemisessa. Tietoisuus omasta sisäisyydestään avaa ymmärryksen maailmasta. Ymmärryksen kautta hän voi kommunikoida. Kommunikaatio puolestaan on osa esitystä. Esitysteorian pohjalta pohditaan sitä, miten "minä" on eri rooleissa. Lisäksi rajataan kaksi teosmaailmaa - teokset Titled - Tittelöity ja Human Resources, joiden rajoja kuvaillaan niiden sisäpuolelta esiintyjän näkökulmasta. Teoksien lähtökohdat ovat hyvin vastakohtaiset. Titled – Tittelöity rakentuu minimalistiseksi ja vähäeleiseksi, mutta tarkkaan liikemuotoon rajatuksi teokseksi. Siinä esiinnytään "minuna". Teoksessa Human Resources puolestaan esiinnytään mieshahmoina paradoksaalisten improvisaatiotehtävien maastossa. Rajattu "minä" sisäisyytensä kanssa asetetaan kahden rajatun teosmaailman sisään. Sieltä käsin pohditaan, miten teosten rajat ovat muodostuneet koreografien ja esiintyjien välisten dialogien kautta. Suureksi pohdinnan aiheeksi nousee ohjattu "vain oleminen". Sitä problematisoidaan, sillä olemme olemistamme koko ajan. Ehdotus on, että olemisen sijaan puhuttaisiin olemisen tavasta ja hyväksytään se jatkuvana muutoksena. Se ei ole koskaan ratkaistua ja se paljastaa jatkuvasti itsensä. Oman olemisen ihmettelyn myötä herää kysymys esiintyjän läsnäolosta, onnistumisesta ja epäonnistumisesta sekä esiintyjän koulutuksesta. Pohdinta jatkuu asettamalla olemisen ja esittämisen rinnakkain ja kysymällä onko olemassa "aitoa minää"? Olemme jatkuvasti eri rooleissa ja kaikki nämä roolit ovat osa meidän "minua". Ei ole vain yhtä "minua", vaan olemme "minä" monella tapaa. Työssä kirjoitetaan myös itsensä etäännyttämisestä, eli tietoisuuden siirtämisestä egosta kehoon. Teoksen sisältä avataan esiintyjän suhteita myös katsojiin ja siihen dialogiin, mitä käydään teoksen sisältä ulos ja ulkoa sisään. Katsoja ei vain katso vaan hän myös vastaa. Lopuksi tarkastellaan vielä sitä, miten rajaamalla asioita maailmasta voidaan taiteen avulla avata uusia maailmoja ihmeteltäväksi.